Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzkie Centrum AktywnościW trakcie realizacji

Projekt partnerski realizowany przez Centrum OPUS we współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego http://ferso.org/

Grupa docelowadziałające na terenie Miasta Łodzi: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, podmiotu ekonomii społecznej czy partnerstwa lokalnego.


Działania:

I. Działania wspierające (realizowane przez Centrum OPUS):

1.1. prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego (w tym specjalistycznego). Jest to usługa indywidualna lub grupowa i jest świadczona przez doradcę w różnych formach (spotkanie, doradztwo telefoniczne, online). Może mieć charakter jednorazowego spotkania lub dłuższego procesu


Zakres tematyczny doradztwa obejmuje m.in.:

wsparcie w zakładaniu organizacji pozarządowych (od pracy nad doborem formy prawnej, konstruowania statutu po rejestrację w KRS lub innych rejestrach)

doradztwo prawne w zakresie działania organizacji

doradztwo księgowo-finansowe

doradztwo w zakresie pozyskiwania środków (pomoc w przygotowaniu ofert, wybór źródeł finansowania)

doradztwo w zakresie zatrudniania osób w ngo (od zlecenia po um. o pracę, obowiązki pracodawcy)

doradztwo w zakresie rozwoju działań ekonomicznych organizacji jako podmiotu ES

doradztwo biznesowe dla PES i PS.


2. wsparcie techniczne:

2.1 biuro coworkingowe stacjonarne: dostęp  do lokalu przy ul. Narutowicza 8/10 obejmujący:

  • biurka do pracy indywidualnej

  • sale do pracy warsztatowej

  • salę konferencyjną (do 50 osób)

  • wi-fi, drukarkę, rzutnik, ekrany TV, flipcharty

  • szafki na dokumenty

  • stały kontakt z doradcami Centrum OPUS

Korzystanie z sal jest bezpłatne, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych - w takim przypadku prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków wynajmu przestrzeni.

Przestrzeń jest dostępna:
poniedziałek - wtorek, w godz. 8.00-19.00
środa - piątek, w godz. 8.00 - 17.00

Konieczna wcześniejsza rezerwacja (przynajmniej dwa dni wcześniej)
Kontakt: 509 899 449, LCA@opus.org.pl


2.2 Biuro coworkingowe online- w ramach wsparcia bezpłatnie dostępne są dla organizacji platformy do pracy  online: 

platforma Meet

platforma ZOOM.


II. Działania integracyjno – edukacyjne (realizowane przez Fundację FERSO)

1. Szkolenia/warsztaty stacjonarne i online.

2. Spotkania integracyjno –międzysektorowe. 

3. Spotkania specjalistyczne edukacyjne stacjonarne i online.

4. Badanie potrzeb i konsultacje nt. oczekiwań organizacjiBieżące informacje w aktualnościach oraz na Facebooku.


ŁCA O projekcie

Koordynator projektu Anna Pakowska

Miniatura Anna Pakowska

Wyślij wiadomość