Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacjiOd dnia 31 sierpnia 2022 roku do wyczerpania środków odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie.

 

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O ZAKUP PRODUKTÓW/USŁUG:

Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;

zarejestrowany na terenie subregionu III woj. łódzkiego, tj. powiaty: bełchatowski, piotrkowski, M. Piotrków Tryb., pajęczański, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski. 

 

JAKIE ZAKUPY MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE?

Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane – Regulamin pkt. 9.

 

Do sfinansowania zostaną skierowane zamówienia, które spełnią następujące kryteria:

a)         PES/PS złożył maksymalnie 1 zamówienie,

b)        Zamówienie zostało złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

c)         PES/PS kwalifikuje się podmiotowo i terytorialnie do uzyskania wsparcia,

d)        Łączna kwota usług i produktów/towarów wskazanych zamówieniu odpowiada zapisom pkt 6 Regulaminu.

e)        Wydatki przewidziane w zamówieniu są zgodne z katalogiem stanowiącym pkt 10 Regulaminu.

f)         PES/PS korzysta ze wsparcia OWES (tj. jest uczestnikiem Projektu).

 

Ocena zamówień będzie prowadzona na bieżąco, w miarę napływania zgłoszeń. Informacje o dofinansowaniu lub nie zamówienia PES/PS otrzyma drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. 


JAK ZŁOŻYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA?

Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności składania. 

Wypełniony załącznik nr 1 wraz z potwierdzeniem zapotrzebowania należy dostarczyć w formie elektronicznej (skan/zdjęcie wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres opus@opus.org.pl, 

w tytule maila należy wpisać MECHANIZM ZAKUPOWY_UKRAINA_REGION.

 


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 REGION_regulamin_mechanizmu_zakupowego_ UA 18.08.2022 pdf 323,97 KB 69
2 REGION _ załącznik_nr_1_do_regulaminu_zlecenie_zamówienia_UA 18.08.2022 pdf 228,31 KB 45
3 REGION _ załącznik_nr_2_do_regulaminu_UA 18.08.2022 pdf 208,74 KB 38