Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacjiNA JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA LICZYĆ?

·      wsparcie na utworzenie jednego miejsca pracy w wysokości 21 020,00 zł

·      wsparcia pomostowego finansowe służącego pokryciu bieżących wydatków w wysokości do 2 800,00 zł netto (na miejsce pracy na miesiąc przez okres 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego podstawowego jest proporcjonalnie pomniejszana)

·      wsparcie pomostowe finansowe przedłużone w wysokości do 1 400,00 zł netto na miejsce pracy na miesiąc przez okres do 6 kolejnych miesięcy wypłacane jak ww.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI:

·      PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)

·      ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNĄ

·      ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PLANUJĄCE EKONOMIZACJĘ

·      OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE KTÓRE PLANUJĄ ZAŁOŻYĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z terenu powiatów: bełchatowskiego , pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego. (podmioty spoza tych terenów mogą wziąć udział w rekrutacji po wcześniej uzyskanej zgodzie od Realizatora Projektu)

 

DEFINICJA MIEJSCA PRACY

jest tworzone przez podmiot w związku z zakładaniem lub rozwojem działalności ekonomicznej;

·      zatrudniona na nim może być tylko  osoba wpisująca się w kategorię osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym lub zawodowym;

·      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·      zatrudnienie na nim jest równe  wymiarowi co najmniej ¼ etatu

·      istniejące nieprzerwanie przez cały okres trwałości tj. minimum 12 miesięcy, a w przypadku otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego minimum 18  miesięcy.


 

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo - etap I złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną:

1. etap - ocena formalna

2. etap ocena merytoryczna - oceny dokonuje dwóch niezależnych ekspertów

3. rozmowa z Komisją Rekrutacyjną i przedstawienie swojego pomysłu

Formularze rekrutacyjne ocenione na tym etapie pozytywnie przechodzą do etapu II (przygotowanie biznesplanu). Pozytywna ocena biznesplanu oznacza otrzymanie dofinansowania i następuje podpisanie umów na wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe.

 

JAK APLIKOWAĆ:

1. Zapoznaj się Regulaminem naboru

2. Zapoznaj się z aktualnym Harmonogramem naboru

3. Wypełnij formularz rekrutacyjny

4. Skonsultuj go z naszymi doradcami

5. Sprawdź swój formularz z kartą oceny formalnej.

6. Złóż formularz:

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w Biurze Realizatora Projektu z siedzibą 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 8/10; osobiście, za pośrednictwem osób trzecich bądź jednego z operatorów pocztowych lub za pośrednictwem e-mail w formie skanów na adres e-mail: opus@opus.org.pl.

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

·      Agnieszka Furmaniak  (teren działania- powiat sieradzki, powiat wieruszowski) afurmaniak@opus.org.pl

·      Wioletta Gawrońska  (teren działania - powiat radomszczański, powiat wieluński) wgawronska@opus.org.pl

·      Magdalena Poulain (teren działania - powiat bełchatowski, powiat pajęczański) mpoulain@opus.org.pl

·      Krzysztof Smug (tren działania - M. Piotrków, powiat piotrkowski) ksmug@opus.org.pl

lub skontaktuj się z biurem Centrum OPUS ul. Narutowicza 8/10, Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449Zapoznaj się z harmonogramem naboru! (WAŻNE: nabór jest prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania puli środków).

 

UWAGA:

Od dnia 26.05.2021 obowiązuje zaktualizowana dokumentacja.

Dokumenty obowiązujące przed tym dniem znajdują się w folderze Dokumenty archiwalne - 05.05.21_Nabór- miejsca pracy_etap_I_REGION

Załączniki