Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacjiCentrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu  pn. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023”

ogłasza nabór na:

pakiety na rozwój działań ekonomicznych dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).


W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej, konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką, możliwość zatrudniania, obsługę kadrową - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł),

  • mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej. Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, a także na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej,

  • wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy,

  • wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy),

  • 4 szkolenia/webinary,

  • spotkania sieciujące.


Okres realizacji działań w pakiecie to max. 10 miesięcy – od  01.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 21.11.2021 r. do godziny 24.00


Spotkania informacyjne dotyczące naboru odbędą się online w dniu 10.11.2021, w dwóch terminach :

10.11.2021 – godz. 10.00 i godz. 16.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Link do spotkań: https://zoom.us/j/97506010555


Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 


Osoby do kontaktu:

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Załącznik nr 1_Karta oceny formalnej 2022 18.10.2021 pdf 216,4 KB 4
2 załącznik nr 2 i 3 karta oceny merytorycznej_REGION 2022 18.10.2021 pdf 142,41 KB 5
3 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej 2022 18.10.2021 pdf 278,61 KB 8
4 Załącznik_nr_5_Formularz_aplikacyjny_region_2022 18.10.2021 docx 469,93 KB 13
5 Regulamin konkursu OWES na lepszy start_2022 05.11.2021 pdf 256,04 KB 9