Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacji

OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION

ogłasza nabór na:


MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);


W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).

  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

  • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.

  • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).

  • 4 szkolenia/webinaria

  • Spotkania sieciujące

  • Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.


Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od 15.01.2022 r. do 15.07.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl


Termin składania wniosków: 15.12.2021 r. do godziny 24.00


Spotkanie informacyjne dotyczące naboru odbędzie się online w dniu 08.12.2022, o godz. 16.00


Link do spotkania:

https://meet.google.com/wef-sxxh-ert?hs=122&authuser=0

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępny : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQiloswcTaQfgWhZ4egWwYepA1VRHjnrTwdJ1CFr484Y75yA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Konkurs dot. powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.


Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.


Osoby do kontaktu:

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 REGULAMIN_KONKURSU_OWES_NA_LEPSZY_START_REGION_2022_NABOR DODATKOWY 23.11.2021 docx 417,54 KB 40
2 Załącznik nr 1_Karta oceny formalnej 2022_region 23.11.2021 docx 458,41 KB 14
3 załącznik nr 2 i 3 karta oceny merytorycznej_REGION 2022 23.11.2021 xlsx 174,19 KB 13
4 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej 2022-region 23.11.2021 docx 196,74 KB 7
5 zalacznik nr 5_WNIOSEK 2_PAKIETY 2022_region 23.11.2021 docx 469,47 KB 35