Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacji


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION

ogłasza nabór uzupełniający na:

MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);

 

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

          Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).

          Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

          Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.

          Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).

          4 szkolenia/webinaria 

          Spotkania sieciujące

          Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

 

Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od  15.01.2022 r. do 15.07.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

 

Termin składania wniosków: 30.12.2021 r. do godziny 24.00

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 załącznik nr 2 i 3 karta oceny merytorycznej_REGION 2022 18.10.2021 pdf 142,41 KB 5
2 Załącznik nr 1_Karta oceny formalnej 2022_region 23.11.2021 docx 458,41 KB 14
3 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej 2022-region 23.11.2021 docx 196,74 KB 7
4 zalacznik nr 5_WNIOSEK 2_PAKIETY 2022_region 23.11.2021 docx 469,47 KB 35
5 Regulamin_OWES na LEPSZY START REGION 20.12.2021 20.12.2021 pdf 254,56 KB 13