Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacji

Wyniki III naboru na dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych

Z przyjemnością pragniemy poinformować o zakończeniu III naboru na dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych. Łącznie wnioski złożyły 2 podmioty z czego dofinansowanie...

Czytaj dalej

Dofinansowanie szkoleń - III nabór

Z przyjemnością informujemy o otwarciu III naboru 2022 na  dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych  objętych...

Czytaj dalej

Wyniki II naboru na dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych

Z przyjemnością pragniemy poinformować o zakończeniu II naboru na dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych. Łącznie wnioski złożyło 10 podmiotów z czego dofinansowanie...

Czytaj dalej

NABÓR: dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych

Z przyjemnością informujemy o otwarciu II naboru 2022 na  dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych objętych...

Czytaj dalej

Spotkania doradcze z doradcą ds. zamówień publicznych

Zapraszamy na spotkania z doradcą ds. zamówień publicznych. Z doradztwa mogą skorzystać osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej ( przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie...

Czytaj dalej

Wsparcie pomostowe przedłużone - lista rankingowa

  W załączniku publikujemy listę rankingową podmiotów, które zostały  ocenione pozytywnie i otrzymały wsparcie pomostowe przedłużone w  ramach projektu "Ośrodek...

Czytaj dalej
Wyniki oceny biznesplanów - nabór na tworzenie miejsc pracy w sektorze ES

Wyniki oceny biznesplanów - nabór na tworzenie miejsc pracy w sektorze ES

Z przyjemnością publikujemy wyniki pracy komisji oceny biznesplanów (KOP 06/2022) w naborze o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego na utworzenie miejsc pracy w PES/PS. W...

Czytaj dalej
Lista rankingowa -  nabór uzupełniający - OWES NA LEPSZY START

Lista rankingowa - nabór uzupełniający - OWES NA LEPSZY START

Drodzy Laureaci, z radością publikujemy listę rankingową III naboru w ramach programu OWES NA LEPSZY START MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA EDYCJA 2022”...

Czytaj dalej