Mikrodziałanie

W  projekcie zachęcano seniorów do właczania sę w działania dla młodzieży, a młodzież do do działąń na rzecz seniorów.  Obie grupy poznawały się podczas 4 współnych wycieczek do Muzum Pałac Herbsta(9.11), Muzum Miasta Łodzi i Stary Cmentarz przy Ogrodowej(10.11), na Stary Widzew(13.11) i do Muzeum Włókiennictwa(16.11), 2 spotkań filmowych w kinie Bodo z prelekcją filmoznawcy(9 i 16.11) oraz 2 wyjść do kina (28 i 30.11). 40 osób obejrzało spektakl w Teatrze Powszechnym ( ). Spotkanie podsumowujące zorganizowano w szkole Podst. Nr 37.  Działania mi projektowymi objeto seniorów z Klubu Seniora przy Radzie Osiedla Stary Widzew, słuchaczy z Uniw. 3 Wieku przy AHE, aktywnych seniorów i młodzież z Centrum Kultury Młodych.  W działaniach wzięło udział 105 seniorów, 45 osób młodych oraz 14opiekunów.

Zdjęcie

Status:
Zrealizowany