Aktualność

Korekta załącznika nr 3 do regulaminu, czyli koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Uwaga! Wszystkich zainteresowanych konkursem Łódź naukowa, Łódź akademicka informujemy, że została wprowadzona korekta w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu - uściślająca, uzgadniająca załącznik 3 pozostałymi dokumentami konkursowymi (wniosek, załącznik nr 1).

Korekta dotyczy punktu 2. Koszty obsługi projektu (wynagrodzenie koordynatora, księgowej, koszty biurowe – telefon, czynsz, prąd) są kwalifikowane do wysokości 10% zadania.

Czyli koszty obsługi projektu są kwalifikowalne do 10% wartości całkowitej projektu.

Może Cię zainteresować