Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W projekcie odbyła się kolacja w zupełnej ciemności, w której wzięło udział około 50 osób. Celem była edukacja, czyli pokazanie jak funkcjonuje osoba niewidoma oraz integracja środowiska osób niewidomych oraz słabo widzących z widzącymi, podniesienie empatii. Prace, które zapoczątkował projekt są kontynuowane, realizator podejmuje współprace z różnymi instytucjami w celu podnoszenia świadomości na problemy z jakimi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00