Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Jak uprościć współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Jak uprościć współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Przypominamy o naborze na cykl spotkań pt. "Jak uprościć system współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi / podmiotami ekonomii społecznej" organizowane w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 


Zaproszenie na spotkania kierujemy do:

 • pracowników samorządowców lokalnych (gminy, powiaty) odpowiedzialnych   za współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
 • radnych zajmujących się tematyką społeczną oraz
 • organizacji pozarządowych
 • działających na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenach powiatów piotrkowskiego, M. Piotrków, M. Kutno, radomszczańskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, bełchatowskiego. 

Tematy spotkań*: 

 • 12.05.2022, godz. 13.30 - 15.30  

“Małe granty” - jak skutecznie wdrożyć system zlecania zadań z wykorzystaniem art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

 • 19.05.2022, godz. 13.30 - 15.30 

Regranting czy mikrogratny - czy można mieć prosty system wyboru ofert bez stosowania wprost ustawy o pożytku publicznym? 

 • 26.05.2022,  godz. 13.30 - 15.30 

Mikrozakupy usług lokalnych - jak zastąpić system dotacji prostym systemem zakupów usług 

 • 02.06.2022, godz. 13.30 - 15.30 

Konkursy ofert - czy można przygotować prostą procedurę konkursową na zlecenie zadań publicznych ? 

* opisy tematów w załączniku Seminaria realizowane są w formie online - wszystkie spotkania odbywają się  na platformie zoom, warunkiem udziału jest posiadanie sprzętu z dostępem do mikrofonu i kamery (platformę obsługują również smartphony  z systemem Android i IOS) 

Udział w cyklu jest bezpłatny, pod warunkiem udziału w całym cyklu. 

Liczba uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń (z jednej jednostki samorządu/organizacji mogą wziąć udział 3 os. pierwszeństwo mają podmioty  z 8 powiatów wskazanych wyżej). 

Seminaria kierujemy do osób, które są zainteresowane tematem i deklarują udział w całym cyklu.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia cyklu seminariów  jest obecność na wszystkich 4 spotkaniach. 


Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza do 19 kwietnia  2022 do godz. 15.00 (na wskazany adres mailowy prześlemy potwierdzenie przyjęcia i link do pierwszego spotkania).  

FORMULARZ: https://forms.gle/gUUb6K4GuTbK91pV9 


Zapraszamy do udziału.

Monika Hibner 

Koordynatorka OWES przy Centrum OPUS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMOWY OPIS PROGRAMU:
Tematy spotkań: 

21.04.2022, godz. 13.30 - 15.30 
“Małe granty” - jak skutecznie wdrożyć system zlecania zadań z wykorzystaniem art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Główne zagadnienia: 
Czy w można zastąpić konkursy trybem 19 a ? Co składa się na 20 % dotacji z które można przeznaczyć na tryb 19)? Jak zorganizować “nabór” ofert w trybie 19 a ? Co oznacza “celowość zadania” przy ocenie ofert ? Czy w trybie 19 a możliwe są negocjacje ? Jak rozliczać oferty w trybie 19a ? To wybrane wątki, które omawiane będą w ramach seminarium. Chcemy pokazać tryb 19 a) jako uzupełnienie systemu konkursowego. Omówimy zalety i wady rozwiązania, przykłady praktyk wykorzystania 19a do uproszczenia współpracy finansowej. 

28.04.2022, godz. 13.30 - 15.30 
Regranting czy mikrogratny - czy można mieć prosty system wyboru ofert bez stosowania wprost ustawy o pożytku publicznym ? 
Główne zagadnienia: 
 • Kiedy stosować regranting ? Czym się różni regranting od mikrograntów  ? 
 • Czy możemy mieć 1 umowę w urzędzie na obsługę wszystkich konkursów w samorządzie ? 
 • Czy organizacje pozarządowe mogą realizować zadanie na uproszczonych wzorach innych niż wynikające z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego ? 
 • A może zamiast wypełniania wniosków można opowiedzieć o projekcie? 
 • Jak wyłonić Operatora ? Jak zachować wpływ samorządu na wybór ofert ? 
W ramach omówienia tematu przedstawione przykłady samorządów, które wdrażają zarówno regranting jak i mikrogranty. Przedstawione zostaną zalety i wady obu trybów. Zaprezentowane zostaną wzory lokalnych dokumentów samorządów, które wdrażają rozwiązanie. 
  
5.05.2022, godz. 13.30 - 15.30 
Mikrozakupy usług lokalnych - jak zastąpić system dotacji prostym systemem zakupów usług 
Główne zagadnienia:
Jak rozliczyć zadanie bez zastanawiania się czy dobrze wydałem 5 zł na pozycję X w budżecie? Jak prosto zlecić usługi, które obecnie realizowane są w trybie dotacji na zadania publiczne ? Kiedy mikrozakupy a kiedy konkurs dotacyjny ? Jak przygotować zapisy w budżecie samorządu i programie współpracy? Czy mikrozakupy usług może realizować każdy samorząd i każda organizacja pozarządowa ? 
Tryb mikrozakupów lokalnych to rozwiązanie mające na celu uproszczenie zleceń, których jednostkowa wartość nie przekracza 10.000 zł. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną wzory zarządzeń na uruchomienie trybu. Omówione zostaną warunki prawne i organizacyjne jakie musi wdrożyć samorząd i organizacja pozarządowa. Porównamy tryb zakupu do dotacji. Przeanalizujemy wady i zalety rozwiązania. 

12.05.2022, godz. 13.30 - 15.30 
Konkursy ofert - czy można przygotować prostą procedurę konkursową na zlecenie zadań publicznych ? 
Główne zagadnienia: 
Czy konkursy ofert w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie można uprościć ? Jak uniknąć problemów z rozliczeniem zadania ? Jak zapewnić płynności realizacji zadania bez konieczności robienia aneksów ?Jak dokonywać zmian w ofercie by nie rodziło to problemów na etapie rozliczenia ? 
Procedura konkursowa jest powszechnym trybem zlecania zadań publicznych. Zagadnienie to prezentować będziemy na koniec cyklu celowo ponieważ chcemy zachęcić Państwa do wykorzystania innych trybów a konkurs zostawić jako podstawę pod wybrane zadania. Skupimy się na przygotowaniu odpowiednich zapisów ogłoszeń konkursowych oraz umów, które ułatwić mają składanie, realizację i rozliczenie zadania. Omówimy zapisy oferty w części rezultaty i budżet pod kątem uproszczenia realizacji zadania. 

Wydarzenie

 • od 12 maja 2022 do 02 czerwca 2022 Początek: 13:30 - Koniec: 15:30
  Jak uprościć współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi?

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zaproszenie na cykl seminariów pt. „Jak uprościć system współpracy finansowej samorządu z NGO 04.05.2022 pdf 1,23 MB 1

Może Cię zainteresować