Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Jak nie dotacje to co? / zapraszamy na seminarium


Czy można zbudować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?


Zapraszamy na seminarium dla przedstawicieli samorządów, którzy zajmują się tematem aktywizacji obywatelskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Spotkanie planowane jest w formule hybrydowej - przewidujemy możliwość realizacji spotkania jednocześnie na żywo w Łodzi i online.

 

-----

Obecną dominującą formą współpracy finansowej pomiędzy samorządami a lokalnymi podmiotami są dotacje oparte o procedury ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponad osiemnaście lat doświadczeń wskazuje, że ta forma finansowania działań lokalnych jest skomplikowana, nadmiernie rozbudowana i rodzi dużo problemów formalnych na etapie składania i rozliczania ofert.

W ramach spotkania “Jak nie dotacje to co...?” rozpoczęliśmy dyskusję o poszukiwaniu i wykorzystywaniu innych rozwiązań prawnych, które mogą ułatwić działalność społeczną.

Szczególnie istotne jest poszukiwania form dla realizacji mikrowsparć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i mieszkańców.

Jak wskazują przeprowadzone przez nas badania ponad 50 % dotacji nie przekracza 5 tys. zł (po wyłączeniu sportu i pomocy społecznej), a skomplikowane procedury utrudniają współpracę.Prosimy o wypełnienie zgłoszenia: https://forms.gle/xAiY8J6N8S4gd9up8

Prześlemy potwierdzenie udziału i szczegółowe informacje dotyczące formy spotkania.Ramowy program spotkania:

1. Główne problemy i wyzwania w zakresie współpracy finansowej opartej na zlecaniu zadań publicznych w formie dotacji - wprowadzenie do spotkania, prezentacja wyników badań dot. współpracy finansowej samorządów z NGO realizowanych w ramach projektu Centrum Analiz i Modeli Społecznych.

2. Mikrozakupy usług - jak kupować usługi od organizacji pozarządowych, w tej części przedstawimy model realizacji mikrozakupów, które upraszczają współpracę finansową i mogą skutecznie zastąpić konkursy o dotacje.

3. Mikrogranty i fundusz sąsiedzki - jak włączyć mieszkańców w działania lokalne i stworzyć dla nich prosty mechanizm finansowania i realizacji projektów społecznych. W ramach prezentacji przedstawione zostaną formalne i merytoryczne aspekty tworzenia lokalnego programu mikrowsparć dla inicjatyw mieszkańców.

4. Inkubator Działalności Społecznej - jak stworzyć mechanizm wspierania grup nieformalnych w naszej miejscowości, ile to kosztuje i jak można udzielać osobowości prawnej grupom. To wszystko w prezentacji Inkubatora PS

 

Prowadzący:

Łukasz Waszak - Centrum OPUS, prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tomasz Schimanek - polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat działa w polskim ruchu pozarządowym i na jego rzecz, obecnie ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracownik wielu innych organizacji pozarządowych.
Szkoli i doradza organizacjom pozarządowym, a także samorządom terytorialnym i przedsiębiorcom w zakresie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem.

Marta Smejda /Zbigniew Grądys - Fundacja CISE - przedstawiciele Inkubatora Działalności Społecznej - osoby, które poza swoją pracą czynnie uczestniczą w procesach zachodzących na rynku 3 sektora, prowadzą własne stowarzyszenia i znają tematy organizacji i grup nieformalnych od podszewki. Prowadzą grupy nieformalne działające pod inkubatorem, pomagając im w każdym aspekcie działalności.

------


Może Cię zainteresować