Projekt

III Forum Animatorów Kultury "Hauzerak na ścieżkach animacji"W trakcie realizacji

Projekt "Hauzerak na ścieżkach animacji" realizowany jest we współpracy z łódzkimi instytucjami kultury i dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi. 


Podejmowane w ramach projektu działania obejmują:

  • panele dyskusyjne z wystąpieniami animatorów kultury, społeczników i artystów;
  • wspólne działania animacyjne, przeprowadzone przez praktyków, z prezentacją narzędzi i pomysłów;
  • wizytę studyjną w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana;
  • wieczór muzyczny.


Termin realizacji: 17-19 września 2020 w Łodzi

Organizatorzy:

  • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS;
  • Centrum Animacji i Rewitalizacji Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi;
  • Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi;
  • Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.


Link do strony projektu:

http://www.bok.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1782:17-19-09-2020-iii-forum-animatorow-kultury&catid=349&Itemid=1197