Mikrodziałanie

HollyŁódź mówi. Spotkania Międzypokoleniowe Mikrogranty Łódź 2018

Fundacja FKA
Fundacja FKA zorganizowała warsztaty filmowe dla 10 osób, które zgłosiły się do projektu. Ich zadaniem było nauczyć się na warsztatach podstaw filmowania, poznanie konkretnego typu kamery i rejestratora oraz zapoznanie z metodą koncepcji historii mówionych,  by na koniec przeprowadzić 5 wywiadów z pięcioma mówcami na temat polskiej kinematografii. Dzięki projektowi uczestnicy mogli wspólnie poznawać historie filmową Łodzi. Stworzony został teaser, który  zaprezentowano na Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. 
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00

Status:
Zrealizowany