Grant na Lepszy Start 2017 - Gmina SkomlinZakończone

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem 2019

  • 5 złożonych wniosków, 
  • 5 wniosków dofinansowano mikrograntami o łącznej wartości 15 000 zł
  • 15 udzielonych doradztw i konsultacji
  • 167 mieszkańców gminy Skomlin uczestniczyło w wydarzeniach w ramach dofinansowanych inicjatyw