Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Gmina Rzgów. Lokalny Program Mikrograntów: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców II Edycja W Gminie Rzgów 2018. Lista laureatów

W wyniku postepowania konkursowego mikrodotację przyznano organizacjom/ grupom:  

  1. Klub szachowy Dwie Wieże Rzgów: Projekt pn. „Rozwój Klubu Sportowego – Klubu Szachowego Dwie Wieże Rzgów” –  mikrodotacja 4 000,00 zł
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Guzewie: Projekt pn. „Wspomnień Czas- Jesienna integracja pokoleń” – mikrodotacja 4 000,00 zł
  3. Grupa nieformalna Dbam o rozwój: Projekt pn. „Rozwój młodych sportowców poprzez przeprowadzenie badań FMS oraz wprowadzenie metodologii EXOS” – mikrodotacja 4 000,00 zł
  4. Grupa nieformalna Zaszachowani – Otwórzmy Rzgów na Szachy: Projekt pn. „Rzgowskie szachowanie – Turniej z okazji 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości” – mikrodotacja 3 500,00 zł
  5. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie: Projekt pn. „Dzień Ziemniaka” – mikrodotacja 3 500,00 zł
  6. Gminny Klub Sportowy Husaria Gealan Rzgów: Projekt pn. „Zdrowo na sportowo tylko z Husarią!” – mikrodotacja 3 000,00 zł
  7. Grupa nieformalna Koło nr 9 w Rzgowie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Aktywni Rzgowianie”: Projekt pn. „Poznawanie województwa łódzkiego przez seniorów z gminy Rzgów” – mikrodotacja 3 000,00 zł

Gratulujemy!
Uwaga:

  • Koordynator konkursu ze strony Operatora Programu skontaktuje się z laureatami  w celu potwierdzenia woli realizacji projektu.
  • W celu zawarcia umowy o mikrodotację należy:
     -Uzupełnić dokumentację konkursową – laureaci konkursu w celu podpisania umowy zobowiązani są jak najszybciej dostarczyć Operatorowi konkursu w wersji papierowej fiszkę projektową wraz z zaktualizowanym budżetem projektu jeśli wysokość przyznanej mikrodotacji różni się od kwoty wnioskowanej -podpisaną przez osoby uprawnione ze strony organizacji oraz przez grupy nieformalnew przypadku projektów składanych w formule organizacja wraz z grupą nieformalną/samopomocową.

    -Podpisać umowy o mikrodotcję – umowy zostaną przygotowane przez Operatora projektu i przedłożone do podpisania laureatom.

Przelanie środków nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Może Cię zainteresować