Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

FRONTSH1PW trakcie realizacji
W Centrum OPUS realizujemy inicjatywy, które mają na celu włączanie lokalnych społeczności w działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

W najbliższych latach w związku z uczestnictwem w partnerskim projekcie FRONTSH1P chcemy rozwinąć model społecznego zaangażowania w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Będziemy szukać najlepszego sposobu włączania lokalnych społeczności w GOZ, promować to zaangażowanie i działać na rzecz włączania społeczności gmin województwa łódzkiego w proces Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.


W każdym z tych obszarów chcemy:

  • rozwijać działania włączające mieszkańców w proces planowania rozwoju lokalnego - od działań informacyjnych przez konsultacje po udział w realizacji przedsięwzięć
  • tworzyć i wspierać modele przedsiębiorstw społecznych, które mogą powstać na wskazanych obszarach jako forma lokalnej przedsiębiorczości pozytywnego wpływu.


Działania będziemy realizować w różnej formie. Jedną z nich jest informacja i promocja zagadnień.

Chcemy dzielić się różnorodnymi materiałami związanymi z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem - informacjami, artykułami, podcastami czy opracowaniami, które uważamy za warte poznania


Jeżeli chcesz podzielić się z nami ciekawym materiałem, zapraszamy do kontaktu.1. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych”, redakcja naukowa: dr  hab.  Joanna Kulczycka

Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezo-ekonomicznym (regionów) i makro-ekonomicznym (gospodarki narodowej).

Autorzy publikacji wskazują dobre praktyki w polityce i strategiach wybranych krajów, prezentują nowe modele biznesowe oraz propozycje ich oceny, finansowania. Ich celem jest też usystematyzowanie wiedzy o GOZ, w tym poszukiwanie rozwiązań i obszarów priorytetowych z punku widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski zmniejszających presję na środowisko (decoupling).

Publikacja zawiera:

  • definicje, modele i strategie GOZ
  • propozycje wskaźników GOZ dla Polski
  • propozycje rozwiązań dla transformacji w kierunku GOZ
  • przegląd dobrych praktyk zrównoważonej konsumpcji

2. „Startupy pozytywnego wpływu. Radykalna innowacja społeczna 2021”, raport Kozminski Bussines Hub

„Startup pozytywnego wpływu – główny bohater tego Raportu - to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowanej na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, podejmowana przez osoby działające z pasją w imię dobra wspólnego, które potrafią doprowadzić do wzrostu wartości organizacji, jakości życia ludzi i środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania.

Jeżeli do pasji i dobra wspólnego dodajemy zrównoważony rozwój, wyzwania klimatyczne i społeczne, a także technologię, efektywność organizacyjną oraz autentyczną przydatność oferowanych produktów lub usług, to rozpoczynamy drogę w kierunku zwiększania pozytywnego wpływu”.

Autorzy przedstawiają przykłady i doświadczenia, które mogą być inspiracją dla innych. 


3. 2030 - Analiza dotyczące granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i Polsce. Instrat - Fundacja Inicjatyw Strategicznych.

Autorzy opracowania porównują różne scenariusze dekarbonizacji sektora energetycznego. Analizują też proces odchodzenia od węgla w Polsce w kontekście Porozumień Paryskich, wskazując że rok 2030 jest datą graniczną, do kiedy najpóźniej Polska musi odejść od węgla.


4. Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – raport Deloitte i Konfederacji Lewiatan

 Raport opublikowany w kwietniu 2021 roku został przygotowany przez zespół doradców Deloitte na zlecenie i przy ścisłej współpracy z Konfederacją Lewiatan oraz niektórymi jej członkami. Bezpośrednim celem raportu jest określenie szacunkowych kosztów finansowych związanych z selektywną zbiórką, transportem i zagospodarowaniem selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w podziale na poszczególne frakcje.

Wyniki przeprowadzanych analiz ilościowych są poprzedzone sekcją dotyczącą faktów i mitów związanych z zagadnieniami rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zwłaszcza w zakresie, który dotyczy aspektów finansowych systemu. Autorzy raportu uznają, że ta część, mająca pełnić także rolę wprowadzenia do tematu, może przyczynić się do obalenia nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej.

 

 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 GOZ w polityce i badaniach naukowych - red. J. Kulczycka 18.02.2022 pdf 1,78 MB 1
2 Startupy pozytywnego wpływu 2021 30.03.2022 pdf 22,56 MB 1
3 2030 Analiza dot. granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i Polsce 06.04.2022 pdf 2,44 MB 1
4 Szacunek_kosztu_netto_Deloitte_raport_04_2021 20.04.2022 pdf 5,39 MB 2
FRONTSH1P O projekcieZielona Baza Wiedzy

Koordynator projektu Łukasz Waszak

Miniatura Łukasz Waszak

Wyślij wiadomość