Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

FRONTSH1PW trakcie realizacji


                                                          Czas realizacji: od1 listopada 2021 r. do 30 października 2025 r. 


Wartość projektu: 19 mln euro


Partnerzy: 34 instytucje z Polski i innych państw Unii Europejskiej

Założenia projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dla gospodarki obiegu zamkniętego (która pozwala na stworzenie zamkniętych pętli przetwarzania surowców minimalizując ich zużycie oraz ograniczając produkcję odpadów). Projekt zakłada opracowanie technologii dla czterech różnych rodzajów odpadów: drewna, żywności i innych odpadów organicznych, wody i ścieków oraz tworzyw sztucznych. O

Przygotowane rozwiązania systemowe mają zostać zademonstrowane i wdrożone w województwie łódzkim, w partnerstwie z ośrodkami naukowymi,  przedsiębiorstwami, lokalnymi społecznościami i jednostkami samorządu terytorialnego, a następnie przenoszone do innych regionów i krajów. 


Główne zadania Centrum OPUS:

Plan włączania lokalnych społeczności w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ);

Zaangażowanie mieszkańców, kampanie społeczne zwracające uwagę na konieczność minimalizowania produkcji odpadów;

Model tworzenia przedsiębiorstw społecznych z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządu.
W ramach akcji chcemy także zachęcać do zakładania lokalnych przedsiębiorstw społecznych tworzących miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Informacje o projekcie i partnerach są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: FRONTSH1P Project