Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

FRONTSH1PW trakcie realizacji


                                                          


Czas realizacji: od 1 listopada 2021 r. do 30 października 2025 r.

Wartość projektu: 19 mln euro

Partnerzy: 34 instytucje z Polski i innych państw Unii Europejskiej

 Założenia projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dla gospodarki obiegu zamkniętego (która pozwala na stworzenie zamkniętych pętli przetwarzania surowców minimalizując ich zużycie oraz ograniczając produkcję odpadów). Projekt zakłada opracowanie technologii dla czterech różnych rodzajów odpadów: drewna, żywności i innych odpadów organicznych, wody i ścieków oraz tworzyw sztucznych. 

Projekt koncentruje się na województwie łódzkim i ma przyczynić się do zielonej, sprawiedliwej transformacji regionu.

Przygotowane rozwiązania systemowe mają zostać zademonstrowane i wdrożone w województwie łódzkim, w partnerstwie z ośrodkami naukowymi,  przedsiębiorstwami, lokalnymi społecznościami i jednostkami samorządu terytorialnego.

Na dalszych etapach rozwiązania wypracowane w projekcie i wdrożone w regionie łódzkim, zostaną przeniesione na inne regiony  we Włoszech, Grecji, Portugalii i Holandii.


Projekt realizowany jest przez 34 partnerów z 9 krajów Europy - zaangażowani w działania są przedstawiciele władz samorządowych, większe i mniejsze przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz organizacje pozarządowe.

 

Główne zadania Centrum OPUS:

  • Plan włączania lokalnych społeczności w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ);
  • Zaangażowanie mieszkańców, kampanie społeczne zwracające uwagę na konieczność minimalizowania produkcji odpadów;
  • Model tworzenia przedsiębiorstw społecznych z udziałem mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządu.
  • W ramach akcji chcemy także zachęcać do zakładania lokalnych przedsiębiorstw społecznych tworzących miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Interesują Cię najnowsze informacje związane z GOZ? Zachęcamy do zapisania się do newslettera (materiały w języku angielskim).


STRONA PROJEKTU: WWW.FRONTSH1P.EU

FRONTSH1P w mediach społecznościowych: 

Twitter: @frontsh1p

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/frontsh1p/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_fwujmMubqvtreoKnmEQd