Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Forum Sportowe Województwa Łódzkiego


Szkoła Zarządzania na Medal to projekt edukacyjny dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego, działających w obszarze sportu, krzewienia kultury fizycznej i rekreacji.

Początek zajęć 18 października, zakończenie 30 kwietnia.
(terminy zajęć mogą ulec zmianie).

 


Ramowy program zajęć:

  • 18 października i 25 października 2021
Obszary działalności społecznej w organizacji sportowej. Budowanie koalicji. Poszerzanie obszaru działań i zwiększanie grup interesariuszy.

  • 15 listopada i 29 listopada 2021
Źródła finansowania działalności sportowej. Środki ministerialne, jednostek samorządu terytorialnego, sponsoring. Przykładowe konkursy grantowe z omówieniem.

  • 13 grudnia i 20 grudnia 2021
Prawo pracy i inne aspekty kadrowe w organizacji pozarządowej. Przykładowe dokumenty, akta pracownicze, zapisy statutowe.

  • 10 stycznia i 24 stycznia 2022
Aspekty księgowe w organizacji pozarządowej. Sprawozdawczość. Działalność statutowa, odpłatna i gospodarcza. Rozliczanie grantów i dotacji. Przykładowe dokumenty.

  • 7 lutego i 28 lutego 2022
Od pomysłu do projektu. Czym jest wniosek, czym jest projekt. Przykładowe wnioski konkursowe z omówieniem.

  • 21 marca i 28 marca 2022
Rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku organizacji. Jak wykorzystać FB, Instagram, Tik-Tok, Twitter.

  • 11 kwietnia i 25 kwietnia
Budowanie wizerunku i współpraca z mediami.


Zgłoszenia przyjmujemy od 4 października do 10 października.do godz. 16.00.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Zarządzania na Medal! (google.com)


Regulamin uczestnictwa w szkole do pobrania poniżej. 
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021- 2030.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Szkoła Zarządzania na Medal - regulamin 04.10.2021 pdf 185,07 KB 22