Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Publikacja

Aktualność Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej

Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej

Zarówno stowarzyszenia jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Musi ona być jednak jedynie działalnością dodatkową, która ma służyć pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności statutowej. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw, osiągnięty zysk nie może być w organizacjach pozarządowych dzielony między ich członków (np. w formie dywidendy). Aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej iezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą uzyskania wpisu organizacja staje się przedsiębiorcą.