Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Dotacje na tworzenie miejsc pracy - Nabór.

Drodzy Państwo ogłaszamy nabór na dofinansowania na tworzenie miejsc pracy.


Kto może ubiegać się o środki ?

• PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)

• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNĄ

• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PLANUJĄCE EKONOMIZACJĘ

• OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE KTÓRE PLANUJĄ ZAŁOŻYĆ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z terenu powiatów: bełchatowskiego , pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Tryb, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego. (podmioty spoza tych terenów mogą wziąć udział w rekrutacji po wcześniej uzyskanej zgodzie od Realizatora Projektu)

NA JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA LICZYĆ?

a)  Wsparcie na utworzenie jednego miejsca pracy w wysokości 21 020,00 zł

b)  Wsparcia pomostowego finansowe służącego pokryciu bieżących wydatków w wysokości do 2 800,00 zł netto (na miejsce pracy na miesiąc przez okres 6 miesięcy (w przypadku utworzenia miejsca pracy w wymiarze mniejszym, niż pełny etat, maksymalna kwota wsparcia pomostowego podstawowego jest proporcjonalnie pomniejszana)

c)  Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone w wysokości do 1 400,00 zł netto na miejsce pracy na miesiąc przez okres do 6 kolejnych miesięcy wypłacane jak ww.

Szczegóły, regulamin oraz harmonogram naborów znajdziecie na naszej stronie internetowej https://opus.org.pl/owes-region-2021-2023

 zakładka: Środki na tworzenie miejsc pracy

Może Cię zainteresować