Podstrona konkursu

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście do 29 marca 2019 r. do godz. 15:00 na adres:
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

Wszystkie konieczne dokumenty znajdują się w zakładce "do pobrania".
 • Regulamin rekrutacji
 • Formularz zgłoszeniowy 
  • dla osób fizycznych
  •  dla podmiotów instytucjonalnych
 • Karta oceny formalnej 
  • dla osób fizycznych 
  • dla podmiotów instytucjonalnych – nowe PS 
  • dla podmiotów instytucjonalnych – PES przekształcające się oraz istniejące PS 
 • Lista PKD wykluczonych z pomocy de minimis 

Dotacje na miejsca pracy

Koordynator projektu Monika Hibner

Miniatura Monika Hibner

Wyślij wiadomość