Dotacje na miejsca pracy Zgłaszanie projektów

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2018-2020
# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin 05.03.2019 pdf 1013,13 KB 61
2 Karta oceny formalnej 05.03.2019 pdf 681 KB 10
3 Karta oceny merytorycznej_Osoba fizyczna 05.03.2019 pdf 894,33 KB 7
4 Karta oceny merytorycznej_Podmiot instytucjonalny 05.03.2019 pdf 895,74 KB 8
5 Karta oceny merytorycznej_Istniejący PS i PES 05.03.2019 pdf 896,42 KB 10
6 Wykaz branż wykluczonych z pomocy de minimis 05.03.2019 xls 123 KB 17
7 Formularz rekrutacyjny - osoby fizyczne 06.06.2019 doc 295,5 KB 2
8 Formularz rekrutacyjny - podmiot instytucjonalny 06.06.2019 doc 269,5 KB 2
9 Dotacja na miejsca pracy II nabór - wyniki oceny formalnej biznesplanów 26.06.2019 pdf 316,43 KB 2
10 Dotacje na miejsca pracy 2019 nabór II - wyniki oceny merytorycznej biznesplanów 17.07.2019 pdf 446,73 KB 0