WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – NABÓR III

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Biznesplanów i w załączeniu publikujemy listę rankingową ocenianych biznesplanów. Podsumowując III nabór wniosków o udzielenie...

Czytaj dalej

Wyniki I etapu konkursu dotacje na miejsca pracy - nabór III

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej w naborze na tworzenie miejsc pracy w ramach projektu OWES wsparcie rozwoju ES 20182020 (edycja III). Podsumowując...

Czytaj dalej

Wyniki oceny biznesplanów w ramach II naboru na miejsca pracy

Z przyjemnością informujemy o wynikach pracy Komisji Oceny Biznesplanów i w załączeniu publikujemy listę rankingową ocenianych biznesplanów. Podsumowanie naboru wniosków o udzielenie...

Czytaj dalej

Dotacje na utworzenie miejsce pracy - wydłużamy III nabór

Uwaga! Uwaga! Wydłużamy nabór w konkursie dotacyjnym na miejsca pracy. Jeśli jeszcze nie złożyliście formularza, możecie to zrobić do 15 lipca. Jeśli jesteście przedstawicielami...

Czytaj dalej

Dotacje na miejsca pracy - wyniki oceny formalnej biznesplanów

Ogłaszamy wyniki kolejnego etapu konkursu dotacyjnego na miejsca pracy w ramach programu OWES. Tym razem ocena formalna biznesplanów złożonych w drugim naborze. Gratulujemy wszystkim...

Czytaj dalej

Dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – nabór III

UWAGA wydłużamy termin III naboru formularzy rekrutacyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy do 15 lipca do godz. 14.00. Jesteś przedstawicielem stowarzyszenia, fundacji,...

Czytaj dalej

Start II etapu konkursu: Dotacje na miejsca pracy. Nabór biznesplanów

Rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 20182020” Czekamy na wnioski podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia służącego opracowaniu...

Czytaj dalej

Wyniki I etapu konkursu: Dotacje na miejsca pracy

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej w naborze na tworzenie miejsc pracy w ramach projektu OWES wsparcie rozwoju ES 20182020 (edycja II). Podsumowując...

Czytaj dalej

Dotacje na miejsca pracy

Koordynator projektu Monika Hibner

Miniatura Monika Hibner

Wyślij wiadomość