Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Start II etapu konkursu: Dotacje na miejsca pracy. Nabór biznesplanów


Rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”
Czekamy na wnioski podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia służącego opracowaniu biznesplanów i uzyskania środków finansowych na uruchomienie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w marcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowoutworzonych PS, PES przekształcających się w PS i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe.
Dokumenty do pobrania w załączeniu.
Wnioski przyjmujemy od 13 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura Centrum OPUS przy ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi.
Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin wsparcie finansowe_kwiecień 2019 06.05.2019 pdf 887,17 KB 20
2 Zał_nr_1_formularz_wniosku_2019 06.05.2019 doc 201,5 KB 32
3 Zał _nr_2_wzór_biznesplanu_2019 06.05.2019 doc 305,5 KB 34
4 Zał_nr_3_harmonogram_rzeczowo_finansowy_2019 06.05.2019 xls 538,5 KB 41
5 Zał_nr_4_wzór_zestawienia_zatrudnienia_2019 06.05.2019 doc 241,5 KB 28
6 Zał_nr_5_oświadczenie_osoby_zatrudnianej_2019 06.05.2019 doc 150,5 KB 28
7 Zał_nr_6_wniosek_o_podstawowe_wsparcie_pomostowe_2019 06.05.2019 doc 188,5 KB 19
8 Zał_nr_7_wniosek_o_przedłużone_wsparcie_pomostowe_2019 06.05.2019 doc 195 KB 9
9 Zał_nr_8_oświadczenie_VAT_2019 06.05.2019 doc 153,5 KB 24
10 Zał_nr_9_formularz_informacji_de_minimis_27_09_2018 06.05.2019 xls 229 KB 15
11 Zał_nr_10_oświadczenie_o wysokości otrzymanej pomocy 06.05.2019 doc 150,5 KB 15
12 Zał_nr_11_oświadczenie_informacja_o_kryteriach_27_09_2018 06.05.2019 doc 155 KB 19
13 Zał_nr_12_karta_oceny_formalnej 06.05.2019 pdf 1,04 MB 12
14 Zał_nr_13_Karta_oceny_merytorycznej 02.10.2019 doc 281,5 KB 0

Może Cię zainteresować