Aktualność

Aktualność Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Wieluń  21.03.2019 spotkanie informacyjne

Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Wieluń 21.03.2019 spotkanie informacyjne

Centrum OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu  oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie: „Jak pozyskać na środki  na wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”
Korzyści z udziału
  • Zapoznanie się z zasadami przyznawania dotacji dla nowych i funkcjonujących podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej [w ramach konkursu RPO 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”].
  • Zapoznanie się z dostępnym wsparciem dla podmiotów chcących woskować o środki (wsparciem w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosków, partnerstw projektowych).
  • Możliwość skonsultowania pisanego wniosku lub umówienia się na indywidualne spotkanie z doradcą.
Adresaci spotkania
  • pracownicy samorządowi,
  • pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy organizacji pozarządowych
Data
03.04.2019, godz.: 10:00 - 13:00
Miejsce
Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń
Jak się zapisać?
Prosimy o potwierdzenie swojego udziału na adres: opus@opus.org.pl  i mstepien@opus.org.pl do dnia 20.03.2019

Może Cię zainteresować