Aktualność

Aktualność Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Radomsko 03.04.2019 spotkanie informacyjne

Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Radomsko 03.04.2019 spotkanie informacyjne

Centrum OPUS we współpracy z Urzędem Miasta w Radomsku oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie: 
„Jak pozyskać na środki  na wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”
Korzyści 
z udziału
1. Zapoznanie się z zasadami przyznawania dotacji dla nowych i funkcjonujących podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej [w ramach konkursu RPO 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”]. 
2. Zapoznanie się z dostępnym wsparciem dla podmiotów chcących woskować o środki (wsparciem w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosków, partnerstw projektowych). 
3. Możliwość skonsultowania pisanego wniosku lub umówienia się na indywidualne spotkanie z doradcą.
Adresacipracownicy samorządowi, 
pracownicy ośrodków pomocy społecznej, 
pracownicy organizacji pozarządowych
Data03.04.2019, godz.: 10:00 - 13:00
MiejsceUrząd Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, Radomsko
Jak się zapisać?Prosimy o potwierdzenie swojego udziału na adres: opus@opus.org.pl  i w.marcinkowska@radomsko.pl do dnia 29.03.2019


Zapraszamy serdecznie.

Może Cię zainteresować