Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Dofinansowanie szkoleń - III nabór


Z przyjemnością informujemy o otwarciu III naboru 2022 na dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem w ramach projektu OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023 oraz będących aktualnie wpisanych na ogólnopolską listę PS.

 

CO MOŻE ZOSTAĆ SFINANSOWANE I JAK?

Szkolenie, które prowadzi do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);

Podmiot może wykorzystać dofinansowanie na pokrycie kosztów szkolenia swoich pracowników lub członków zarządu (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);

Tematyka szkoleń musi wpisywać się w potrzeby i kierunek rozwoju organizacji;

W ramach kwoty dofinansowania podmiot może sfinansować jedno lub więcej szkoleń lub dofinansować wybrane szkolenie/a;

Jeden podmiot może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie do 1800 zł netto (kwota pomniejszona o podatek VAT, który jeśli należy organizacja ponosi ze środków własnych).

Szkolenie powinno być zrealizowane i środki wydatkowane do dnia 10.12.2022 r.

Usługa szkoleniowa powinna być realizowana przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zaświadczenie o takim wpisie danej instytucji  jest integralnym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego.


Kwota przyznanego dofinansowania zostanie przelana na konto podmiotu.

Podmiot będzie zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania.


Termin naboru wniosków od dnia 20.10.2022 r. do 26.10.2022 r. Nabór zaczyna się od godz. 8:00 do wyczerpania środków.

 

Ogłoszenie wyników naboru maksymalnie do 28.10.2022 r.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin nabor III dofinansowanie do szkolen 20.10.2022 pdf 768,33 KB 6
2 2_OPUS_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_2022_nabór_III 20.10.2022 pdf 737,66 KB 5
3 3_OPUS_OCENA_FORM_ZGŁOSZ_2022_nabór_III 20.10.2022 pdf 679,69 KB 0
4 4_OPUS_WZOR_SPRAWOZDANIA_WSPAR_SZKOL_2022_nabór_III 20.10.2022 pdf 729,12 KB 6
5 5_OPUS_UMOWA_WZÓR (1) 20.10.2022 pdf 802,19 KB 2

Może Cię zainteresować