Aktualność

Dofinansowanie do szkoleń przyznane!


Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” przyznaliśmy dofinansowania do szkoleń następującym podmiotom:

1. Spółdzielnia Socjalna Pracuj z Nami - kwota: 2000 zł

2. Fundacja Za - kwota:2000 zł

3. Ecorest Sp. z o.o. - kwota: 2000 zł

4. Acitivity Sport Sp. z o.o. - kwota: 2000 zł Projektu


„OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Może Cię zainteresować