Aktualność

Dofinansowania do szkoleń dla PS rozdane !


Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” przyznaliśmy dofinansowania do szkoleń następującym podmiotom:
1. Fundacja Renowacja - kwota: 2000 zł
2. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Koniczynka - kwota: 1990 zł
3. Fundacja Pamałka Pomagamy - kwota: 2000 zł
4. Fundacja Ośrodek Realizacji Inicjatyw - kwota: 1681,68 zł


Projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Może Cię zainteresować