Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Cudzoziemiec - Mieszkaniec - SąsiadW trakcie realizacji


Wśród mieszkańców Łodzi przybywa migrantów, dlatego z myślą o nowych mieszkańcach i mieszkankach rozpoczynamy realizację projektu Cudzoziemiec-Mieszkaniec-Sąsiad.

Projekt realizujemy we współpracy z Fundacją Białorusini w Łódzkim oraz norweskim Stowarzyszeniem Razem=Sammen.

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

- organizację seminariów dla przedstawicieli społeczności imigranckich w Łodzi, lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu i jednostek miejskich (m.in. Biblioteka Miejska w Łodzi, domy kultury, szkoły i centra zajęć pozaszkolnych);

- utworzenie Centrum Wspólnoty Białorusinów, którego celem jest zwiększenie wiedzy środowiska białoruskiego nt. możliwości włączania się w działania obywatelskie w Łodzi i jak najszybszej adaptacji imigrantów i integracji z mieszkańcami Łodzi.

Powstanie tam punkt informacyjny dla osób pochodzących z Białorusi.

Zostanie uruchomiony także kurs językowy i zajęcia (szkolenia) w “Akademii mieszkańca” dotyczące m.in. prawa (zasady pobytu, podejmowanie pracy itp.), zrzeszania się i działalności organizacji społecznych, oraz narzędzi partycypacji (konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna);

- zorganizowanie trzech Międzykulturowych Stref Aktywności Sąsiedzkiej

Międzykulturowy SAS będzie miejscem praktycznego wykorzystania wiedzy 
z Akademii Mieszkańca na planowanie i realizację wspólnych działań z udziałem migrantów i migrantek z Białorusi we współpracy z innymi lokalnymi grupami.

- zbudowanie Zespołu ds. włączenia tematu cudzoziemców w politykę miasta w zakresie aktywności obywatelskiej.

 Zależy nam na trwałym włączeniu cudzoziemców w politykę miejską, aktywizacji, zaproszeniu do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności.

 

 


 

 


Szanowne Bibliotekarki, Szanowni Bibliotekarze,

w ramach projektu „Cudzoziemiec – mieszkaniec – sąsiad” zapraszamy 3 filie Biblioteki Miejskiej do wspólnego budowania Międzynarodowej Strefy Aktywności Sąsiedzkiej.

Jeśli chcesz tworzyć z nami Międzynarodową Strefę Aktywności Sąsiedzkiej wokół swojej biblioteki wyślij nam swoje zgłoszenie do dnia 21 stycznia 2022. Napisz w nim, jakie masz doświadczenie pracy z mieszkańcami / mieszkankami oraz cudzoziemkami / cudzoziemcami i dlaczego chcesz tworzyć SAS.

W załączniku szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy. Wypełniony prześlij na adres jwoznicka@opus.org.pl  

 

W razie pytań, prosimy o kontakt.

Jola Woźnicka
jwoznicka@opus.org.pl
tel. tel. (42) 207 73 39;797 027 806 

Zosia Kwiecień
zkwiecien@opus.org.pl
tel. tel. (42) 207 73 39; 797-548-832


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zaproszenie do tworzenia Międzynarodowej Strefy Aktywności Sąsiedzkiej 13.01.2022 pdf 274,2 KB 0
2 Formularz zgłoszeniowy MSAS 13.01.2022 docx 154,68 KB 0