Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Cudzoziemiec - Mieszkaniec - SąsiadW trakcie realizacji
Wśród mieszkańców Łodzi przybywa migrantów, dlatego z myślą o nowych mieszkańcach i mieszkankach rozpoczynamy realizację projektu Cudzoziemiec-Mieszkaniec-Sąsiad.

Projekt realizujemy we współpracy z Fundacją Białorusini w Łódzkim oraz norweskim Stowarzyszeniem Razem=Sammen.

  

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

- organizację seminariów dla przedstawicieli społeczności imigranckich w Łodzi, lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu i jednostek miejskich (m.in. Biblioteka Miejska w Łodzi, domy kultury, szkoły i centra zajęć pozaszkolnych);

- utworzenie Centrum Wspólnoty Białorusinów, którego celem jest zwiększenie wiedzy środowiska białoruskiego nt. możliwości włączania się w działania obywatelskie w Łodzi i jak najszybszej adaptacji imigrantów i integracji z mieszkańcami Łodzi.

Powstanie tam punkt informacyjny dla osób pochodzących z Białorusi.

Zostanie uruchomiony także kurs językowy i zajęcia (szkolenia) w “Akademii mieszkańca” dotyczące m.in. prawa (zasady pobytu, podejmowanie pracy itp.), zrzeszania się i działalności organizacji społecznych, oraz narzędzi partycypacji (konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna);

- zorganizowanie trzech Międzykulturowych Stref Aktywności Sąsiedzkiej

Międzykulturowy SAS będzie miejscem praktycznego wykorzystania wiedzy z Akademii Mieszkańca na planowanie i realizację wspólnych działań z udziałem migrantów i migrantek z Białorusi we współpracy z innymi lokalnymi grupami.

- zbudowanie Zespołu ds. włączenia tematu cudzoziemców w politykę miasta w zakresie aktywności obywatelskiej.

 

 Zależy nam na trwałym włączeniu cudzoziemców w politykę miejską, aktywizacji, zaproszeniu do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności.


Współpraca przy realizacji projektu: Centrum Innowacji Społecznych UŁ (Inga Kuźma, Agnieszka Murawska, Emilia Pach, Krystyna Piątkowska, Monika Wojtczak, Alicja Piotrowska).