Mikrodziałanie

“Cmentarze - milczący świadkowie historii.” Mikrogranty Łódź 2018

Grupa nieformalna REM
Grupa składa się z osób, których pasją jest historia i tradycja. W ramach projektu zorganizowali seminarium o cmentarzach ewangelickich jako świadectwie minionych czasów. Seminarium zgromadziło wielu pasjonatów zajmujących się tematem cmentarzy i dziedzictwa. Wydarzenie to umożliwiło wymianę doświadczeń z naukowcami, muzealnikami i członkami innych stowarzyszeń. Projekt skierowany był do osób i organizacji interesujących się wielokulturowością Łodzi i regionu. Łącznie zgromadziło się 64 uczestników z 11 województw i wystąpiło 19 prelegentów 
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 200,00

Status:
Zrealizowany