Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie PiotrkowskimZakończony

  • 7 całodziennych stacjonarnych dyżurów doradczych w biurze COP 
  • 288 godzin mobilnych doradztw specjalistycznych, rozwojowych, konsultacji i spotkań coachingowych dla grup nieformalnych i ngo (doradcy umawiali się z przedstawicielami ww grup według zgłaszanych potrzeb i we wskazanych lokalizacjach).
  • 36 organizacji pozarządowych z powiatu piotrkowskiego,  które skorzystały z oferty doradczej
  • 27  osób indywidualnych, które korzystały z doradztwa 
  • 5 przeprowadzonych spotkań edukacyjnych dotyczących:
  • 1 zorganizowane Powiatowe Forum Współpracy
  • 1 broszura informacyjno-promocyjnej o współpracy Powiatu Piotrkowskiego z ngo w 2018 roku – udostępniona w formie pdf do pobrania ze stron www Powiatu

Informacje i fotorelacje:
http://opus.org.pl/12-12-18-piotrkow-tryb-vii-powiatowe-forum-organizacji-pozarzadowych-powiatu-piotrkowskiego/
https://www.piotrkowski24.pl/vii-forum-organizacji-pozarzadowych-powiatu-piotrkowskiego/
http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=news&id=3934

COP Piotrków O projekcieEfekty działań

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość