Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Centrum Analiz i Modeli SpołecznychW trakcie realizacji

Na stronie znajdą Państwo opis nowego podejścia do współpracy lokalnej pomiędzy samorządem a społecznościami lokalnymi (osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe)

 

Mikrozakupy lokalne - ideą narzędzia jest stworzenie prostego mechanizmu zlecania realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem zakupów usług z wykorzystaniem procedury zakupu uslug/towarów do 130.000 zł

Mikrozakupy lokalne opierają się na obecnie obowiązujących przepisach prawnych. Wdrożenie narzędzia wymaga tylko i aż zmiany podejścia do obecnego modelu współpracy. Narzędzie dedykowane jest do zadań, które dotychczas byly zlecane w formie dotacji o wartości  do 5000 zł lub maksymalnie 10.000 zł

 

Co zyskuje samorząd?
Uproszczony system zlecenia zadań, gdzie istotą jest nie dotacja a zakup usługi. Samorząd sam określa wzory ogłoszenia, oferty i sprawozdania. Mikrozakupy pozwalają na rozliczenie przez rezultat z ryczałtowym budżetem. Rozliczamy się fakturą.

 

Co zyskują partnerzy lokalni?
Prosty system współpracy, gdzie skupiamy się na realizacji działań i rezultatach a nie na tym czy dobrze zakwalifikowaliśmy wydatek w budżecie. Organizacje pozarządowe by brać udział w mikrozakupach lokalnych mogą prowadzić tylko działalność odpłatną statutową pożytku publicznego.
 

 

Narzędzie odpowiada na potrzebę uproszczenia procedur lokalnych.
 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Mikrozakupy usług lokalnych.pdf 01.02.2022 pdf 365,85 KB 13
2 Przykładowe_zarządzenie 01.02.2022 docx 22,29 KB 8