Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Centrum Analiz i Modeli SpołecznychW trakcie realizacji

Na stronie znajdą Państwo informacje o nowym narzędziu aktywizowania mieszkańców w działania lokalne. Obecnie trwają konsultacje założeń. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii i  przesyłania uwag na adres Lwaszak@opus.org.pl

 

Fundusz sąsiedzki to narzędzie, którego istotną ma być możliwość przekazywania niewielkich środków bezpośrednio mieszkańcom na samodzielne podejmowanie działań w przestrzeni sąsiedzkiej. Fundusz jest narzędziem skierowanym głównie do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub miast na prawach powiatu.

Fundusz sąsiedzki jest odpowiedzią na potrzebę wspierania aktywności mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie ale niekoniecznie działają w formie organizacji pozarządowej. Narzędzie ma dać możliwość realizacji zadań, które mają charakter akcyjny, sąsiedzki, angażujący wspólnotę lokalną do działań bez zbędnych formalności. Instrument ma uzupełnić dotychczasowy katalog narzędzi wspierania partycypacji społecznej tj. budżet obywatelski, inicjatywę lokalną, mikrogranty czy funduszu sołecki.

 

Prezentowana koncepcja zawiera rekomendacje merytoryczne oraz rozwiązania prawne wskazujące podstawy do wdrożenia funduszu przy obecnych przepisach oraz propozycje nowych regulacji.

 

Materiał opracowany został przez zespół roboczy w składzie:

1. Katarzyna Dyzio Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi

2. Artur Gluziński Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

3. Katarzyna Książczak Centrum OPUS

4. Tomasz Schimanek

5. Jakub Wygnański Fundacja Stocznia

6. Łukasz Waszak Centrum OPUS


Zachęcamy do pobrania dokumentu udostępnionego w załącznikach.

 

Przedstawiamy także zapis ze spotkania "Fundusz sąsiedzki – jak wspierać mieszkańców w działaniach sąsiedzkich".


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Fundusz_Sąsiedzki 05.11.2021 pdf 411,87 KB 14
2 Fundusz Sąsiedzki a kwestie prawne 31.01.2022 pdf 391,35 KB 0
3 Fundusz Sąsiedzki a prawo podatkowe 31.01.2022 pdf 525,87 KB 0
4 Fundusz Sąsiedzki a zamówienia publiczne 31.01.2022 pdf 622,07 KB 0
5 Fundusz sasiedzki_ inspiracje miedzynarodowe 31.01.2022 pdf 304,09 KB 0