Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Centrum Analiz i Modeli SpołecznychW trakcie realizacjiProjekt Centrum Analiz i Modeli Społecznych realizowany jest w partnerstwie z Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytet Łódzki.

Czas realizacji: 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021

Wartość projektu: 281.500 zł

Założenia projektu: 
Celem projektu jest stworzenie Centrum Analiz i Modeli Społecznych jako wspólnego think tanku Centrum OPUS i Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Główne zadania projektu to:

1. Powołanie do życia Centrum Analiz i Modeli Społecznych

 2. Opracowanie narzędzia do analiz lokalnych w oparciu o tzw. Otwarte oprogramowanie, które służyć będzie lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym do prowadzenia badań wśród mieszkańców w zakresie szeroko potrzeb i aktywności społecznych

3. Stworzenie bazy modeli i analiz obejmującą kwestie aktywności obywatelskiej, partycypacji społecznej i wypromowanie jej w 50 środowiskach zajmujących się tematyką aktywności obywatelskiej

4
. Wypracowanie modelu i rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wspierania oddolnej aktywności mieszkańców z realizacji działań lokalnych

5. Rozwój instytucjonalny CAMS poprzez stworzenie narzędzi e-edukacji w ramach działań badawczych i doradczych.

 

Koordynator projektu:

Łukasz Waszak

lwaszak@opus.org.pl

 

Z Centrum Innowacji Społecznych UŁ przy projekcie współpracowali: Andrzej Kacprzak, Agnieszka Kretek-Kamińska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Inga Kuźma i Alicja Piotrowska.


___

Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030