Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Projekt Centrum Analiz i Modeli SpołecznychW trakcie realizacji


Projekt Centrum Analiz i Modeli Społecznych realizowany jest w partnerstwie z Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytet Łódzki.Czas realizacji: 1 lipca 2020 r. do 31 Grudnia 2021


Wartość projektu: 281.500 złZałożenia projektu:

Celem projektu jest stworzenie Centrum Analiz i Modeli Społecznych jako wspólnego thintanku Centrum OPUS i Uniwersytetu Łódzkiego. 


Główne zadania projektu to:

1. Powołanie do życia Centrum Analiz i Modeli Społecznych

2. Opracowanie narzędzia do analiz lokalnych w oparciu o tzw. Otwarte oprogramowanie, które służyć będzie lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym do prowadzenia badań wśród mieszkańców w zakresie szeroko potrzeb i aktywności społecznych

3. Stworzenie bazy modeli i analiz obejmującą kwestie aktywności obywatelskiej, partycypacji społecznej i wypromowanie jej w 50 środowiskach zajmujących się tematyką aktywności obywatelskiej

4. Wypracowanie modelu i rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wspierania oddolnej aktywności mieszkańców z realizacji działań lokalnych

5. Rozwój instytucjonalny CAMS poprzez stworzenie narzędzi e-edukacji w ramach działań badawczych i doradczych. 


Koordynator projektu:


Łukasz Waszak

Centrum OPUS

lwaszak@opus.org.pl 
Finansowanie:

Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania  dotyczącego współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Badanie przeprowadzone w maju-czerwcu  2021 roku, jest częścią prowadzonych działań związanych z poszukiwaniem modelu prostej współpracy pomiędzy samorządem a lokalnymi społecznościami, w tym w szczególności z organizacjami pozarządowymi.

Raport do pobrania znajduje się w załączniku. 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Raport_badanie_wspolpraca_finansowa 23.09.2021 pdf 961,18 KB 11
Girl in a jacket

Baza analiz i modeli społecznych to miejsce, gdzie zbieramy i promujemy różne rozwiązania związane z aktywnością obywatelską, partycypacją społeczną oraz współpracą międzysektorową. Jeżeli chcecie podzielić się swoją wiedzą i efektami pracy w danym obszarze wypełnijcie formularz zgłoszeniowy. Wspólnie z partnerami wypromujemy Wasz model/raport, dzięki czemu więcej osób, instytucji będzie mogło skorzystać z efektów Waszej pracy. Możesz również umieścić baner Bazy na swojej stronie i promować ją z nami.

Modele aktywności obywatelskiej
Modele partycypacji
społecznej
Modele współpracy
międzysektorowej
Baner główny narzędziownik

Na stronie znajdą Państwo narzędzie do prowadzenia samodzielnych badań lokalnych. „Narzędziownik” składa się z 3 części. W pierwszej części „Krok po kroku” znajduje się prosty przewodnik do zaplanowania badania. W pliku „Narzędziownik” znajduje się pełna informacja o poszczególnych etapach procesu planowania badania. W części trzeciej znajdą Państwo przykładowe plany badań.

Po otwarciu plików w przeglądarce Acrobat Reader włącz widok zakładek, aby korzystać ze spisu treści. Kliknij przycisk Zakładki lub wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Zakładki.

JAK KORZYSTAĆ Z NARZĘDZIOWNIKA?

Na stronie znajdą Państwo informacje o nowym narzędziu aktywizowania mieszkańców w działania lokalne. Obecnie trwają konsultacje założeń. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii. I przesyłania uwag na adres Lwaszak@opus.org.pl 

Fundusz sąsiedzki to narzędzie, którego istotną ma być możliwość przekazywania niewielkich środków bezpośrednio mieszkańcom na samodzielne podejmowanie działań w przestrzeni sąsiedzkiej. Fundusz jest narzędziem skierowanym głównie do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub miast na prawach powiatu.

Fundusz sąsiedzki jest odpowiedzią na potrzebę wspierania aktywności mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie ale niekoniecznie działają w formie organizacji pozarządowej. Narzędzie ma dać możliwość realizacji zadań, które mają charakter akcyjny, sąsiedzki, angażujący wspólnotę lokalną do działań bez zbędnych formalności. Instrument ma uzupełnić dotychczasowy katalog narzędzi wspierania partycypacji społecznej tj. budżet obywatelski, inicjatywę lokalną, mikrogranty czy funduszu sołecki.

Prezentowana koncepcja zawiera rekomendacje merytoryczne oraz rozwiązania prawne wskazujące podstawy do wdrożenia funduszu przy obecnych przepisach oraz propozycje nowych regulacji.

Materiał opracowany został przez zespół roboczy w składzie:

1. Katarzyna Dyzio Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi

2. Artur Gluziński Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

3. Katarzyna Książczak Centrum OPUS

4. Tomasz Schimanek

5. Jakub Wygnański Fundacja Stocznia

6. Łukasz Waszak Centrum OPUS


Zachęcamy do pobrania dokumentu udostępnionego w załącznikach.


Przedstawiamy także zapis ze spotkania "Fundusz sąsiedzki – jak wspierać mieszkańców w działaniach sąsiedzkich".

Nagranie dostępne jest na platformie Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3cNQCPQ_n9UZałączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Fundusz_Sąsiedzki 05.11.2021 pdf 411,87 KB 12


Z przyjemnością udostępniamy Państwu materiały z webinarium  pt. " Mikrogranty jako narzędzie budowania aktywności społecznej "

 Spotkanie poświęcone było narzędziom budowania aktywności lokalnej mieszkańców, grup nieformalnych, lokalnych ngo.

W ramach spotkaniach rozmawialiśmy o mikrograntach, narzędziu które od kilku lat rozwijane jest w Polsce, głównie w oparciu o Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

ale coraz częściej również o lokalne działania samorządów. 

Omawialiśmy tematy takie jak:

a) dlaczego i jak programy mikrograntowe są rozwijane w samorządach lokalnych?

b) jak mikrogranty wpływają na aktywność lokalną? 

c) na ile mikrogranty mogą wspierać aktywność lokalną w czasie pandemii ? 

d) jakie mogą być kierunki rozwoju narzędzia ? 


Materiały do pobrania znajdą Państwo w załączniku. 

Nagranie ze spotkania znajduje się na naszym kanale Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=gKEAfWSmGTY
Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 1.Prezentacja_wprowadzenie 30.04.2021 pdf 795,67 KB 38
2 2.Wyniki_badań_mikrogranty 30.04.2021 pdf 721,06 KB 24
3 3. FIO Regranting 30.04.2021 pdf 705,25 KB 21
4 4. Gmina Wieruszów - Mikrogranty 30.04.2021 pdf 8,25 MB 28
5 5. Gmina Rzgów_mikrogranty 30.04.2021 pdf 532,8 KB 24
6 6. Sieradz_mikrogranty 30.04.2021 pdf 3,86 MB 20
7 RAPORT Z BADAŃ „Wpływ mikrograntów na rozwój aktywności lokalnej – perspektywa udziału grup nieformalnych” 10.05.2021 pdf 8,34 MB 18
8 Lokalny program mikrograntów - Sieradz 2021 27.11.2021 pdf 335,58 KB 13

Dominującą formą współpracy finansowej pomiędzy samorządami a lokalnymi podmiotami są obecnie dotacje oparte o procedury ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponad osiemnaście lat doświadczeń wskazuje, że ta forma finansowania działań lokalnych jest skomplikowana, nadmiernie rozbudowana i rodzi dużo problemów formalnych na etapie składania i rozliczania ofert.

W ramach cyklu spotkań “Jak nie dotacje to co...?” chcemy rozpocząć dyskusję o poszukiwaniu i wykorzystywaniu innych rozwiązań prawnych, które mogą ułatwić działalność społeczną, szczególnie form umożliwiających realizację mikrowsparć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i mieszkańców.

 

Poniżej publikujemy materiały dotyczące:

  • mikrozakupów usług lokalnych,
  • funduszu sąsiedzkiego,
  • mikrograntów,
  • Inkubatora Działalności Społecznej
tj. narzędzi służących budowaniu prostej współpracy finansowej samorządu z organizacjami i mieszkańcami.Zapraszamy do wysłuchania zapisu seminarium "Jak nie dotacje to co?". Zachęcamy do dyskusji i zadawania pytań, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat opisywanych narzędzi lub projektu.

Wiadomości prosimy przesyłać na adres: lwaszak@opus.org.pl 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Fundusz sąsiedzki - Założenia do modelu wspierania inicjatyw mieszkańców na rzecz swojego sąsiedztwa 07.06.2021 pdf 594,22 KB 29
2 Badania CAMS podsumowanie 29.09.2021 pdf 674,6 KB 29
3 Mikrozakupy lokalne przykład zarządzenia 29.09.2021 pdf 228,15 KB 40
4 Mikrogranty 29.09.2021 pdf 1,01 MB 21
5 Inkubator Działalności Społecznej 29.09.2021 pdf 1,85 MB 35
6 Inkubator Działalności Społecznej - modele współpracy franczyzowej i licencji partnerskiej 29.09.2021 pdf 3,66 MB 27
7 Mikrozakupy_Lokalne 02.11.2021 pdf 1,21 MB 25
8 Mikrogranty_oferta_budowy_programu 02.11.2021 pdf 1,97 MB 24
9 Fundusz Sąsiedzki_prezentacja założeń 02.11.2021 pdf 759,89 KB 22
10 Od pomysłu do realizacji przy wsparciu Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej 25.11.2021 pdf 891,26 KB 10
11 Lokalny program mikrograntów - Sieradz 2021 27.11.2021 pdf 335,58 KB 13

4 listopada 2021 r. odbyło się zorganizowane przez Centrum OPUS w Łodzi, Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Oddział Łódzki PTS seminarium pt. „Działania obywatelskie - praktyka, nowe rozwiązania i badania społeczne”. 


Program:

- Inga B. Kuźma (Centrum Innowacji Społecznych UŁ), Wprowadzenie do założeń projektu “Centrum Analiz i Modeli Społecznych” Centrum OPUS w Łodzi i Centrum Innowacji Społecznych UŁ

- Katarzyna Zajda (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, IS UŁ), Jak powstają innowacje społeczne na wsi? Problemy społeczne i ich nietypowe rozwiązywanie

- Agnieszka Murawska (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, IS UŁ), Obywatelska troska o dobro wspólne jako idea i praktyka społeczna

- Łukasz Waszak (Centrum OPUS w Łodzi) Jak wspierać aktywność mieszkańców- model funduszu sąsiedzkiego

Dyskusję prowadził prof. dr hab. Paweł Starosta (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, IS UŁ).


Zapraszamy do obejrzenia/wysłuchania zapisu spotkania oraz do pobrania materiałów.


cz. 1


cz. 2


cz. 3
Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 I. Kuźma - Wprowadzenie do projektu CAMS 09.11.2021 pdf 497,7 KB 2
2 K. Zajda - Jak powstają innowacje społeczne 09.11.2021 pdf 1,68 MB 4
3 A. Murawska - Dobro wspólne 09.11.2021 pdf 1,58 MB 2