Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Projekt Centrum Analiz i Modeli SpołecznychW trakcie realizacji


Projekt Centrum Analiz i Modeli Społecznych realizowany jest w partnerstwie z Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytet Łódzki 

Czas realizacji: 1 lipca 2020 r. do 31 Grudnia 2021

Wartość projektu: 281.500 zł 

Założenia projektu:

Celem projektu jest stworzenie Centrum Analiz i Modeli Społecznych jako wspólnego thintanku Centrum OPUS i Uniwersytetu Łódzkiego. 

Główne zadania projektu to:

  1. Powołanie do życia Centrum Analiz i Modeli Społecznych 
  2. Opracowanie narzędzia do analiz lokalnych w oparciu o twz. Otwarte oprogramowanie, które służyć będzie lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym do prowadzenia badań wśród mieszkańców w zakresie szeroko potrzeb i aktywności społecznych
  3. Stworzenie bazy modeli i analiz obejmującą kwestie aktywności obywatelskiej, partycypacji społecznej i wypromowanie jej w 50 środowiskach zajmujących się tematyką aktywności obywatelskiej 
  4. Wypracowanie modelu i rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wspierania oddolnej aktywności mieszkańców z realizacji działań lokalnych 
  5. Rozwój instytucjonalny CAMS poprzez stworzenie narzędzi e-edukacji w ramach działań badawczych i doradczych. 

Koordynator projektu : Łukasz Waszak Centrum OPUS , lwaszak@opus.org.pl 

Finansowanie: projekt sfinansowany jest  przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030
Girl in a jacket

Baza analiz i modeli społecznych to miejsce, gdzie zbieramy i promujemy różne rozwiązania związane z aktywnością obywatelską, partycypacją społeczną oraz współpracą międzysektorową. Jeżeli chcecie podzielić się swoją wiedzą i efektami pracy w danym obszarze wypełnijcie formularz zgłoszeniowy. Wspólnie z partnerami wypromujemy Wasz model/raport, dzięki czemu więcej osób, instytucji będzie mogło skorzystać z efektów Waszej pracy. Możesz również umieścić baner Bazy na swojej stronie i promować ją z nami.

Modele aktywności obywatelskiej
Modele partycypacji
społecznej
Modele współpracy
międzysektorowej