Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Зустріч з Громадського бюджету. Spotkanie o Budżecie Obywatelskim.

Зустріч з Громадського бюджету. Spotkanie o Budżecie Obywatelskim.

PL/UA


Spotkanie o Budżecie Obywatelskim.


Jesteś cudzoziemcem / cudzoziemką mieszkającym/ą w Łodzi i chcesz mieć wpływ na to jak miasto wygląda i funkcjonuje, chcesz mieć wpływ na to co się dzieje w Łodzi, brakuje Ci wydarzeń kulturalnych lub zieleni w jakimś zakątku Łodzi? 

Masz możliwość złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego!

Budżet Obywatelski to wydzielona części budżetu miasta Łodzi, o której przeznaczeniu na konkretne projekty zgłoszone przez mieszkańców Łodzi decydują - w głosowaniu - sami mieszkańcy.

W imieniu Łódzkiego Centrum Wielokulturowego i Biura Aktywności Miejskiej zapraszamy cudzoziemców mieszkających w Łodzi na spotkanie na temat Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Na spotkaniu 05.05.2022 w Bibliotece ROZGRYWKA ul. Powstańców Wielkopolskich 3, zostaną omówione zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, będzie można skonsultować pomysł na projekt.

  • Prezentacja po polsku o godz. 16.00 
  • Prezentacja po ukraińsku o godz. 17.30


Zapraszamy!

___


Зустріч з Громадського бюджету.


Ти іноземець / іноземка, який/яка живе в Лодзі і хочеш мати вплив на то, як місто виглядає і функціонує, хочеш мати вплив на то, що діється в Лодзі, тобі бракує культурних заходів або зелені у якомусь куточку Лодзі?

Маєш можливість скласти проект до Громадського бюджету!

Громадський бюджет - це виділена частина бюджету міста Лодзі, о розподілі якої на конкретні проекти, подані жителями Лодзі, вирішують самі жителі шляхом голосування.

Від імені Лодзінського мультикультурного центру та Бюро міської діяльності запрошуємо іноземців, які проживають у Лодзі, на зустріч щодо Громадського бюджету Лодзі.

 

На зустрічі 05.05.2022 в Бібліотеці ГРА вул. Powstańców Wielkopolskich 3, будуть обговорюватися засади функціонування Громадського бюджету, можна буде сконсультувати ідею на проект.


  • Презентація на польській о 16.00
  • Презентація на українській о 17.30.


Запрошуємо!

Wydarzenie

  • od 05 maja 2022 Początek: 17:30
    Зустріч з Громадського бюджету. Spotkanie o Budżecie Obywatelskim.

Może Cię zainteresować