Aktualności

Miasto Sieradz. Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem. Daty dyżurów doradcy

Zainteresowanych programem zapraszamy na dyżury doradcy 20.09.18 i 26.09.18 w godz. 10001400, siedziba CIK, ul. Rynek 18.  Zapisy pod adresem mailowym ksmug@opus.org.pl...

Czytaj dalej

Gmina Sokolniki. Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem. Lista laureatów

W wyniku postępowania konkursowego mikrodotacje przyznano na następujące projekty 1 Projekt 100 lat Niepodległości słowami mieszkańców gminy Sokolniki  Gr. Nieformalna Gmina...

Czytaj dalej

16.10.18 – spotkanie na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Dowiedz się więcej o ZSK W 2016 roku w Polsce weszła w życie ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Wprowadza ona zupełnie nowe możliwości potwierdzania wiedzy i...

Czytaj dalej

Wojewódzki Program Mikrogranty w Łódzkiem. Liczba nadesłanych wniosków

Dziś o godz. 1600 zamknięty został nabór wniosków do Programu „Mikrogranty w Łódzkiem”. Do konkursu zgłoszono 204 wnioski. 153 wnioski zostały złożone poprawnie.   Trwa ocena...

Czytaj dalej

26.09.18 – Spotkanie informacyjno – doradcze: Org. pozarządowe a uchwała o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Polski prawodawca uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. i wprowadza nowe obowiązki. Zapraszamy...

Czytaj dalej

Szkolenie 20.09.18 -Piotrków Tryb. „Księgowość w organizacjach pozarządowych”

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu  „Księgowość w...

Czytaj dalej

„RODO, czyli praktyczny aspekt ochrony danych osobowych w org. pozarządowej.”

Co jest daną osobową? Co w praktyce reguluje rozporządzenie RODO? Jak legalnie kontaktować się i zbierać dane swoich beneficjentów? Jak napisać klauzulę informacyjną dotyczącą...

Czytaj dalej

Ogólnopolska lista Przedsiębiorstw Społecznych – dołącz do niej!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS zaprasza fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. not for profit, które chciałyby znaleźć się na liście...

Czytaj dalej