Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualności

Miejski Program Mikrograntów. Wyniki konkursu

Konkurs zakładał dwa etapy oceny merytorycznej. W pierwszym, ocenie podlegały złożone pisemne wnioski.  W drugim, autorzy najlepiej ocenionych wniosków, prezentowali swoje projekty...

Czytaj dalej

Centrum OPUS – wzorcowym OWES. Wyniki audytu akredytacyjnego

W dniach 28.051.06. 2018 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przeszło audyt akredytacyjny dla OWES.  W załączeniu raport końcowy z audytu. Poniżej z dumą...

Czytaj dalej

Status rekrutacji osób oraz podmiotów do projektu pn „OWES Wsparcie Rozwoju ES 2018-2020”

W wyniku rekrutacji wpłynęło 20 Formularzy Rekrutacyjnych na łącznie 89 miejsc pracy.  Obecnie formularze przechodzą  ocenę formalną, podmioty uzupełniają ewentualne braki...

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie doradztwa specjalitycznego, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 20182020”, nr...

Czytaj dalej

6 -20 lipca 2018 Biuro COPiIL Kutno będzie nieczynne. W sprawach pilnych odpowiada Biuro Centrum Opus w Łodzi

W dniach 06 lipca – 20 lipca Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych w Kutnie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11 A będzie nieczynne z powodu urlopu wypoczynkowego...

Czytaj dalej

6 lipca 2018 Biuro Centrum Opus w Łodzi będzie nieczynne

6 lipca 2018 Biuro Centrum Opus w Łodzi będzie nieczynne. Powodem jest zapowiedziana przez operatora przerwa w dostawie p do budynku prądu.  Zapraszamy od poniedziałku. 

Czytaj dalej

Do pobrania: wzory dokumentów dla grantobiorców konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

P ublikujemy dokumenty do pobrania dla realizatorów zadań realizowanych z środków Powiatu Piotrkowskiego . 

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie wsparcia coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia  coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu ...

Czytaj dalej