Aktualności ogólneOWES region

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie wsparcia coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie wsparcia  coachingowo/psychologicznego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”, nr RPLD.09.03.01-10-0001/17  realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020, wpłynęły następujące oferty:

1. Pracownia Rozwoju Osobistego Unikatum, Danuta Jacoń-Chmielecka ul. Północna 32/34, 95-200 Pabianice,
2. Skillab, ul. Pomorska569, 92-735 Łódź

Wykonawcą, który uzyskał najwyższą ocenę jest:

Pracownia Rozwoju Osobistego Unikatum
Danuta Jacoń-Chmielecka
ul. Północna 32/34, 95-200 Pabianice, 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks