Aktualności ogólneOWES region

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie doradztwa specjalitycznego, w ramach projektu pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego, w ramach projektu  pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”, nr RPLD.09.03.01-10-0001/17  realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej,  Poddziałanie 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej RPO WŁ 2014-2020, wpłynęły następujące oferty:

1.     2BA Agnieszka Nowak, Podzamcze B 10/17, 48-300 Nysa

2.     Agnieszka Olszewska, ul. Kmicica 13, 92-433 Łódź

3.     Project Partners Daniel Król, ul. Traktorowa 47/53, 91-117 Łódź

Wykonawcą, który uzyskał najwyższą ocenę jest:
2BA Agnieszka Nowak, Podzamcze B 10/17, 48-300 Nysa

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks