Łódzkie Centrum Obywatelskie

Zarządzanie zespołem w NGO

W imieniu Fundacji FERSO zapraszamy na szkolenie – Zarządzanie zespołem w NGO.

Termin: 9-10.05.2018, w godz. 9.00-16.00

Gdzie: Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

Co takiego dzieje się w zespołach i jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje, aby twój styl zarządzania i delegowanie zadań było efektywne a zespół pracował wydajnie?
O tym dowiesz się podczas szkolenia „Zarządzanie zespołem w NGO”.

Będziesz miał/a także okazję doświadczyć różnych zachowań grupy i zastanowić się czego potrzebuje od ciebie twój zespół. Zastanowimy się nad specyfiką organizacji pozarządowych i co za tym idzie ludzi, którzy w nich pracują.


To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

·         Właśnie zacząłeś zarządzać zespołem?
·         Jesteś liderem zespołu?
·         Zdarza Ci się kierować pracą zespołu?
·         Chcesz się rozwijać?


Dowiesz się jak:
·         Jak utrzymać stabilny zespół?
·         Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?
·         Jak motywować ludzi, aby działali zgodnie z celami organizacji?
·         Jak egzekwować realizację zadań bez konfliktów?
·         Jak przekazywać konstruktywny feedback?
·         Jak zminimalizować narzekanie i konflikty w zespole?

Przykładowe punkty programu szkolenia:
·         Rola menedżera w zarządzaniu zespołem
·         Style zarządzania, wpływ na pracowników
·         Delegowanie zadań i odpowiedzialności
·         Informacja zwrotna – ocena i korygowanie
·         Motywowanie pracowników
·         Trudne sytuacje w zarządzaniu – asertywność
·         Obrona decyzji i reguł
·         Typy kryzysów motywacyjnych pracowników
·         Rozwiązywanie konfliktów w zespole

UWAGA: pracujemy metodami aktywnymi, tak aby jak najwięcej wiedzy zdobyć w pracy grupowej i twórczej.  Oznacza to, ćwiczenia, symulacje, pracę w parach i grupach, scenki sytuacyjne i inne formy.
 
Organizator zastrzega, że nie wszystkie wymienione powyżej kompetencje uczestnik zdobędzie. Będzie to zależało między innymi od ogólnego poziomu grupy szkoleniowej, indywidualnych cech uczestnika, temperamentu grupy oraz potrzeb poszczególnych uczestników które mogą wpłynąć na zmiany w zagadnieniach poruszanych na szkoleniu.


Zgłoszenia za pomocą formularza on – line: http://tnij.at/262992 do 04.05.2018, decyduje kolejność zgłoszeń. 


W razie pytań i informacji prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Szmurlik pod adresem e-mail: aleksandras.ferso@gmail.com


 
Warsztat poprowadzi:


Jacek Jędrzejczak – certyfikowany trener biznesu metodologii SET. Aktywny coach w tematyce: diet coaching, executive coaching.  Mediator i facylitator. Współtwórca metodologii pracy Pracowni Zmiany Społecznej. Działa w organizacjach pozarządowych od wczesnych lat 90-tych. Łącznie ponad 4200 godzin warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiceprezes Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks