Łódzkie Centrum ObywatelskieOWES Łódź

Zapraszamy na szkolenie

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na dwudniowe szkolenie:

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Business PLAY – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej”.

Szkolenie w formie gry symulacyjnej pozwoli w ciekawy i przyjemny sposób uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

zakładania i rejestracji PES,
obowiązków podatkowych i wobec ZUS,
możliwych źródeł finansowania, płynności finansowej,
podstaw prawa pracy,
marketingu i negocjacji w przedsiębiorstwie społecznym. 

W szkoleniu mogą wziąć udział tylko przedstawiciele grup nieformalnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej lub odpłatnej, z terenu miasta Łodzi.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum OPUS przy ul. Narutowicza 8/10, I p.  w dniach 22-23.06.2018 (piątek – sobota).

Uwaga! Pierwszego dnia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00, drugiego o godzinie 9.00.

Założenia szkolenia i szczegółowy plan zajęć w załączniku.

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać do 20.06.2018r. na email apakowska@opus.org.pl lub składać osobiście w biurze Centrum OPUS. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzane emailowo lub telefonicznie.

Na szkoleniu zapewniamy catering.

Więcej informacji nt. szkolenia udziela Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl, 42 207 73 39, 509 899 449.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks