OWES region

„OWES Wsparcie Rozwoju ES 2018-2020” Wyniki I etapu oceny merytorycznej. Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH. WYNIKI I ETAPU OCENY MERYTORYCZNEJ

Komisja Rekrutacyjna z przyjemnością informuje o wynikach pierwszego etapu naboru na tworzenie miejsc pracy w ramach projektu OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020.

Podsumowując ocenę złożonych  formularzy:

  • wszystkie 20 złożonych formularzy po uzupełnieniu braków przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.
  • 2 formularze na etapie oceny zostały wycofane z procesu rekrutacji na wniosek podmiotów składających.
  • 16 formularzy zostało zakwalifikowanych do etapu doradczego.

Lista rankingowa do pobrania, poniżej.

W prowadzonym naborze istniejące przedsiębiorstwa społeczne nie brały udziału.

Teraz rozpoczynamy intensywną pracę nad biznesplanami, które stanowić będą podstawę II etapu oceny merytorycznej. 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks