Miejski Program Mikrograntów. Łódź

Wyniki I etapu oceny merytorycznej w konkursie „Miejski program mikrograntów”

Na konkurs „Miejski program mikrograntów” wpłynęło 130 wniosków na łączną kwotę 627 079,00zł.

W wyniku oceny formalnej do dalszego etapu (oceny merytorycznej) zakwalifikowano 119 wniosków.

Główne przyczyny negatywnej oceny formalnej 11 wniosków to:

  • złożenie wniosku po terminie (czyli po godzinie 24.00 dnia 06 czerwca 2018)
  • złożenie więcej niż jednej oferty (w tym wypadku rozpatrywaliśmy ofertę, która wpłynęła jako pierwsza)

 

Po ocenie merytorycznej 119 wniosków, tzw. fiszek projektowych, zgodnie z regulaminem konkursu, do kolejnego etapu, czyli do prezentacji i rozmów,   zostały zakwalifikowane wnioski, które otrzymały co najmniej 13 punktów, przy możliwej do uzyskania maksymalnej liczbie 18 punktów. (średnia arytmetyczna z 2 ocen członków komisji oceny wniosków).

Do tego etapu przeszło 77 projektów!

Serdecznie gratulujemy!

 

W najbliższym czasie skontaktujemy się z autorami zakwalifikowanych 77 wniosków, aby umówić się na ich prezentację. Prezentacje będą odbywały się
w siedzibie Centrum OPUS (ul. Narutowicza 8/10), w dniach od 3 do 5 lipca w godz. 9.00 – 18.00.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem prezentacji (załącznik nr 2 dokumentacji konkursowej to pobrania poniżej). W przypadku pytań, prosimy o kontakt
z biurem Centrum OPUS.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks