OWES regionPiotrków

Szkolenie pn. „Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej” – Piotrków Trybunalski

Z powodu małej ilości zgłoszeń, szkolenie w tym terminie zostało odwołane. 

 

Termin: 25 – 26 kwiecień 2018 r., w godzinach 9:00 – 17:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, pok. 03 (sala konferencyjna)

W programie szkolenia:

Dzień 1

Rola i miejsce ekonomii społecznej w Polsce.
Czym jest podmiot ekonomii społecznej, formy prawne PES.
Istniejące w prawodawstwie typy organizacji pozarządowych.
Wprowadzenie do tworzenia statutu organizacji pozarządowej z działalnością ekonomiczną
Procedura rejestracyjna PES.

Dzień 2

Typy działalności ekonomicznej, które mogą być prowadzone przez PES (działalność odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza)
Analiz SWOT i analiza zasobów jako podstawowe narzędzia służące zarządzaniu PES.
Przykładowy katalog dobrych praktyk w zakresie ekonomizacji i fundraisingu.
Podstawy sprawozdawczości PES.
Podstawy rachunkowości w PES 

Zadanie realizowane w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

                                                                                                                             

akses_logo_big
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks