OWES Łódź

Spotkanie informacyjne – dotacje na tworzenie miejsc pracy

W imieniu Stowarzyszenia „Ja-Ty-My” zapraszamy na spotkanie informacyjne. 

Działasz w ekonomii społecznej? 
Chcesz rozwinąć swoją organizację?
Myślisz o założeniu fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej? 
Chcesz pozyskać fundusze i stworzyć nowe miejsca pracy?
Chcesz skorzystać z doradztwa biznesowego, prawnego, księgowego?

Spotkanie skierowane jest do:
*Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym to Przedsiębiorstw Społecznych oraz organizacji pozarządowych planujących rozwój ekonomiczny;
*Osób: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
*Osób fizycznych i organizacji, które chcą otrzymać dotację na stworzenie PS;
*Instytucji otoczenia Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania dowiesz się:


*kto i na jakie cele może otrzymać bezzwrotne dotację w wysokości max. 120 000 zł;

*na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca, który utworzy miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

*jakie są główne wymagania wobec osób fizycznych i prawnych chcących skorzystać ze wsparcia finansowego, pomostowego i pozostałych usług;

*jak przebiega rekrutacja do projektu.

Szczegóły spotkania
Termin: 15.05.2018 r. 
Godz. 14-15.30
Miejsce: ul. Piotrkowska 17, Łódź – Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych (wejście od ul. Piotrkowskiej, obok Poczty Polskiej).
Sposób zgłoszenia: dsnoch@wsparciespoleczne.pl
Osoby kontaktowe: Dominika Snoch, Beata Majcher tel. 796 141 440

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks