OWES Region

OWES REGION

Nazwa projektu: OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020
Koordynator: Monika Hibner
Kontakt: mhibner@opus.org.pl
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Opis Projektu:
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie III woj. łódzkiego w latach 2018-2020.

Planowane efekty projektu:

 • 32 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • 7 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotu reintegracyjnego
 • 30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
 • 73 miejsca pracy zostaną utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
 • 15 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach
 • 7 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 10 % organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostanie utworzone w wyniku działalności OWES;
 • o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
 • 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu;
 • 150 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
 • 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;
 • 45 środowisk zostanie objętych wsparciem w projekcie;
 • 42 grupy inicjatywne zostaną objęte wsparciem w projekcie;

Wartość projektu: 6 542 442,50 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 6 369 642,50 zł

Oferta dla:

 • Podmiotów ekonomii społecznej,
 • organizacji pozarządowych planujące ekonomizację;
 • Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne będące w trzeciej grupie osób (oddalone od rynku pracy), niepełnosprawne, bezdomne, chore psychicznie, uzależnione od narkotyków lub alkoholu, zwolnione z zakładów karnych, uchodźcy.

Obszar. Powiaty: piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki i bełchatowski.

Harmonogram Projektu: dostępny jest w formacie PDF. Plik do pobrania: harmonogram

Opiekunowie powiatów (doradcy):


Kontakt telefoniczny:
tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php


Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

Usługi
Działania szkoleniowe w zakresie tworzenia PES.

Wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) zapraszamy na szkolenia, na których można dowiedzieć się czym jest PES, jak założyć PES, jakie są formy prawne PES, jakie są źródła finansowania PES?

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
mailowy: mhibner@opus.org.pl
telefoniczny: (42) 207 73 39; 509 899 449
osobisty: Centrum Opus, ul. Narutowicza 8/10 Łódź

Najbliższe szkolenie planowane jest w II kwartale 2018.

Chcesz Założyć Podmiot Ekonomii Społecznej*?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: finansowe, księgowe, prawne, coachingowo/psychologiczne, biznesowe
 • Indywidulanego Opiekuna Przedsiębiorstwa Społecznego
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (73 miejsca), co najmniej 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy;
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy);
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące kwalifikacje kadry podmiotów ekonomii społecznej;

Chcesz Założyć Przedsiębiorstwo Społeczne**?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: finansowe, księgowe, prawne, coachingowo/psychologiczne, biznesowe
 • Indywidulanego Opiekuna Przedsiębiorstwa Społecznego
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (73 miejsca), co najmniej 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy);
  • wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące kwalifikacje kadry podmiotów ekonomii społecznej;


Jesteś Przedstawicielem Podmiotu Ekonomii Społecznej*?

Oferujemy:

Doradztwo prawne, marketingowe, finansowe, ds. zamówień publicznych, księgowe
* Podmiot ekonomii społecznej (PES) – organizacje pozarządowe z działalnością gospodarczą i odpłatną oraz spółdzielnie socjalne.

Jesteś Przedstawicielem Przedsiębiorstwa Społecznego?

Oferujemy:

 • Wsparcie doradcze: biznesowe, ds. zamówień publicznych
 • Wsparcie na etapie tworzenia biznes planu: doradztwo finansowe, księgowe, prawne
 • Wsparcie finansowe:
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy*** (15 miejsc) – do 20 000 zł. – warunek: utrzymanie miejsca pracy przez 18 miesięcy;
  • wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy(do 2000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy) oraz przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy (do 1000 zł/miesiąc/ na jedno miejsce pracy); 
 • ** Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot prowadzący działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiekszenia dochodu udziałowców czy też włascicieli.
 • *** Tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne będące w trzeciej grupie osób (oddalone od rynku pracy), niepełnosprawne, bezdomne, chore psychicznie, uzależnione od narkotyków i alkoholu itp. (osób o których mowa art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu).

Wizyty Studyjne
Wszystkie osoby pracujące lub będące wolontariuszami w Podmiocie Ekonomii Społecznej chcące podnieść swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia i funkcjonowania PES zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
mailowy: mhibner@opus.org.pl
telefoniczny: (42) 207 73 39; 509 899 449
osobisty: w siedzibie Centrum Opus, ul Narutowicza 8/10 Łódź

Planowana jest organizacja 1 wizyty w każdym roku realizacji projektu.

 • Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks