Mikrogranty Gmina Lgota Wielka

Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych. Gmina Lgota Wielka 2018”

Nazwa projektu: Program „Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych. Gmina Lgota Wielka 2018”

Koordynator:  Monika Hibner,

Kontakt: Maria Magdalena Poulain mpoulain@opus.org.pl 603 866 547

Okres realizacji: 20.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Opis Projektu

Celem projektu jest wsparcie lokalnych inicjatyw podejmowanych przez:

  • Mieszkańców działających w formule grup nieformalnych (min. 3 osoby), którzy składać będą wnioski o realizację przedsięwzięć samodzielnie lub za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych
  • Organizacje pozarządowe, lokalne podmioty ekonomii społecznej.

Inicjatywy lokalne dotyczyć mogą zadań w szczególności:

  • Aktywizujących mieszkańców do działań lokalnych, w szczególności w obszarze działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania Przez Polskę Niepodległości
  • Wsparcia rozwoju potencjału lokalnych organizacji, w tym wzmocnienia ich samodzielności finansowej poprzez rozwój działań ekonomicznych

Wartość projektu: 15.000,00 zł, w tym na mikrodotacje kwota nie mniejsza niż 10.000,00 zł

  • Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi projektu
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks